1/2023 (V.31.) Elnökségi határozat

Az AOSZ elnöksége 2 igen szavazattal arról döntött, hogy elengedi a KI-605/2023 iktatószámú, 2023.05.18-án kelt jegyzőkönyv szerint a már tagsági viszonnyal nem rendelkező szervezetek több éve göngyölítődő tagdíjtartozását. A tartozások könyvelésből történő kivezetésével egyetért.