1/2023. (III.22.) Elnökségi Határozat

Az Elnökség 3 igen szavazattal arról döntött, hogy felhatalmazza a munkáltató képviseletében eljáró elnököt arra, hogy Brokés Judit munkavállaló feltételeit teljesítve, mely 3 havi munkabérnek megfelelő összegű kifizetéssel jár, annak munkaviszonyát közös megegyezéssel megszüntesse.