1/2023 (08.15.) Elnökségi határozat

Az elnökség 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a meghirdetett napirendi pontokat elfogadja.