1/2022. (XI.15.) Elnökségi Határozat

Az elnökség 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a meghirdetett napirendi pontokat elfogadja azzal a kiegészítéssel, hogy 6. napirendi pontban felmerült kérdéseket is megtárgyalja.