1/2021. (V.31.)

Az AOSZ elnöksége 3 igen szavazattal (2 elnökségi tag nem szavazott) elfogadja a mellékelt 2020. évi beszámolót a szakmai és pénzügyi terv megvalósulásáról, a 2020-i évi mérleget és közhasznúsági mellékletet.