1/2020. (VIII.18.)

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadja és a közgyűlés elé terjeszti a mellékelt 2020. évi szakmai és pénzügyi tervet.