1/2019. (IX.17.)

Az elnökség 5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a meghirdetett napirendi pontokat és azok sorrendjének módosítását elfogadja.