1/2019. (II.06.)

Az elnökség 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta (2 elnökségi tag mandátuma lejárt):
Az AOSZ elnöksége vállalja, hogy az ASD munkacsoport ifjusági csoportjának AutifI nevű pályázat benyújtása és megvalósítása érdekében az AOSZ támogató szervezeti hátteret biztosítson.