1/2019 (05.07.)

Az elnökség 5 igen szavazattal elfogadja a 2019. május 18-án tartandó közgyűlés mellékelt dokumentumait:
• Meghívó
• DATA előrehaladásáról beszámoló
• Beszámoló a 2018. évi munkaterv megvalósulásáról
• 2018. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet
• Pénzügyi beszámoló a 2018. évről