1/2019 (04.18.)

Közbeszerzési eljárás tárgya: „Szoftverrendszer kialakítása – mobil alkalmazás és a vele szorosan együttműködő webes kezelőfelület és szerver-alapú szolgáltatás – az EFOP-1.1.5-17-2017-00007 projekt keretében”
1. Az Elnökség megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban
A TIGRA Kft., i-Cell Mobilsoft Zrt., M & S Zrt., NAS Kft., RacioNet Zrt., SONIC Kft. közös ajánlattevők
Delta Systems Kft., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., KIRULY Kft. közös ajánlattevők
érvényes ajánlatot nyújtottak be.
2. Az Elnökség megállapítja, hogy a jelen közbeszerzési eljárásban
T-Systems Magyarország Zrt., Grepton Zrt., Szinva Net Zrt. közös ajánlattevők
Symmetria Magyarország Zrt., FORNAX ICT Kft., SDA Informatika Zrt., STRATIS Kft., EN-CO Software Kft., ZALASZÁM Kft., Virgo Systems Kft., S&T Consulting Hungary Kft. közös ajánlattevők
4iG Nyrt., WSH Kft., Sagemcom Magyarország Kft., IMG Solution Kft közös ajánlattevők
érvénytelen ajánlatot nyújtottak be a Kbt. 73. § (1) bekezdésének e) pontja alapján, a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleményében részletesen kifejtettek indokokra tekintettel.
3. A jelen közbeszerzési eljárást az Elnökség eredményesnek nyilvánítja és nyertes közös ajánlattevőkké a
Delta Systems Kft., EURO ONE Számítástechnikai Zrt., KIRULY Kft.
közös ajánlattevőket nyilvánítja, tekintettel arra, hogy közös ajánlattevők ajánlata tartalmazza a legalacsonyabb árat (Bruttó összesen ár Ft 87 623 802,4 Ft).
Az Elnökség indítványozza továbbá a közbeszerzési eljárásban érvényes ajánlatot tett, nyertes közös ajánlattevőknek minősített szervezetekkel, a közbeszerzési eljárás eredményeként történő szerződéskötést, tekintettel arra, hogy a szerződés teljesítésére rendelkezésre álló fedezet összege nettó 5 995 120 Ft-tal kiegészíthető.