1/2018 (VIII.14.)

Az elnökség 4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett a meghirdetett napirendi pontokat elfogadja.