1/2016.(IV.05.)

Az Elnökség 2 igen és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: A Jelölőbizottság tagjainak az Elnökség határozatával Papp Zoltánt, Neuberger Vass Ritát és Novák Andrásnét választja.