Elkezdődött az Érdekvédelmi Tanácsadók képzése

A képzésben résztvevő Érdekvédelmi Tanácsadók 2017. augusztus 1. és 2021. március 31. között érdekvédelmi szolgáltatást nyújtanak a fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltási folyamatában.

A képzést a Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa megbízásából az Autisták Országos Szövetsége 40 órás minősített képzés keretében valósítja meg. A képzés során a résztvevő megismeri a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ Egyezmény előírásait, különösen az önálló élethez való jog vonatkozásában. A képzést követően a résztvevő képessé válik a fogyatékos emberek ápolást-gondozást nyújtó intézményi férőhely kiváltása folyamatának az ENSZ Egyezmény szempontjai szerinti monitorozására, érdekvédelmi támogatására.
A képzés sikeres elvégzését követően az Érdekvédelmi Tanácsadók az ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményekben élő fogyatékos lakók önérvényesítésére való felkészítésében, a vele kapcsolatban álló támogató személyek, szolgáltatók, szűkebb és tágabb környezettel való együttműködések kialakításában, a támogató környezet önálló életvitelt segítő, emberjogi szemléletének formálásában fognak érdekvédelmi tanácsadó szerepet betölteni.