EGYSZERŰBBEN ÉS GYORSABBAN JUTHAT MINDEN AUTISTA TÁRSUNK AZ AOSZ KÁRTYÁHOZ

Megváltozott az AOSZ kártyára jogosultak köre, az igénylés módja

A COVID_19 járványhelyzet során az Autisták Országos Szövetsége számos területen tett lépést a járványügyi intézkedések betartásából fakadó nehézségek kezelése érdekében. Az ORFK-val, valamint egyes tömegközlekedési vállalatokkal folytatott egyeztetéseink során mindig az egyik legfontosabb kérdés, illetve kérés a partner részéről az autizmus tényének hitelt érdemlő igazolása. Partnereink igénye, hogy ez a személy és az autizmus tényét garantáló, egységes, lehetőség szerint többlet információt nem tartalmazó módon történjen, ezért szinte minden esetben az AOSZ kártya bemutatását kérik a kivételszabály alkalmazásához.

2016. óta az AOSZ kártyát az AOSZ tagszervezeteinek tagjai igényelhették közvetett módon. Tekintettel a COVID-19 helyzetben kialakult igényre, az AOSZ elnöksége haladéktalanul lépett, és döntést hozott az AOSZ kártyára jogosultak köréről, valamint leegyszerűsítette és felgyorsította az igénylés folyamatát annak érdekében, hogy az igazoltan autizmus diagnózissal rendelkező személyek minél gyorsabban hozzájuthassanak az állapotuk igazolására alkalmas kártyához.

2020. szeptember 21-től az AOSZ kártyát minden olyan személy igényelheti, aki az autizmus tényét orvosi diagnózis bemutatásával igazolja az AOSZ bármely tagszervezeténél.

Hogyan tud AOSZ kártyát igényelni?

  • Ha Ön saját magának, vagy családtagjának AOSZ kártyát szeretne igényelni, akkor keresse elő a diagnózis tényét bizonyító orvosi szakvéleményt.
  • Olvassa el az aosz.hu/aosz-kartya/ weboldalunkon az adatvédelmi tájékoztatót, majd töltse az igénylőlapot.
  • Nézze meg holnapunkon, hogy melyik tagszervezetünk esik Önhöz legközelebb. http://aosz.hu/tagszervezeteink-listaja/ vagy http://aosz.hu/tagszervezeteink/  vagy http://aosz.hu/aoszinfopontok/
  • Keresse fel a kiválasztott tagszervezetet a diagnózis tényét igazoló dokumentummal és a kitöltött, aláírt igénylőlappal.
  • Mutassa be azokat a tagszervezetünknél és kérje, hogy igazolják le Önnek az igénylőlapon, hogy az igénylő személy valóban rendelkezik autizmus diagnózissal. (Az autista személy jelenléte nem szükséges, ha annak igazolványaival és dokumentumaival igazolni tudja őt.)
  • A kitöltött, aláírt és igazolással hitelesen ellátott igénylőlapot jutassa el az AOSZ irodájába (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.).
  • Kérjük, hogy vírushelyzet miatt az aoszkartya@esoember.hu e-mail címen egyeztessenek időpontot, valamint a személyes ügyintézés során kérjük a járványügyi szabályok betartását!

Mikor és hogyan kapja meg az elkészült AOSZ kártyát?

  • Az AOSZ kollégái a beérkezést követően 1-2 napon belül elkészítik a névre szóló AOSZ kártyát.
  • Az AOSZ kollégái 3-5 napon belül, az Ön által megjelölt címre postára adják a névre szóló AOSZ kártyát.

Szövetségünk a postai szolgáltatás hosszát nem tudja befolyásolni és a járványhelyzet alakulásától függően előfordulhatnak a bejósolt időhöz képest eltérések. Ugyanakkor az AOSZ iroda munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy az igénylők mihamarabb hozzájussanak az AOSZ kártyához, amivel igazolni tudják (többek között) a járványhelyzetben hozott szabályok betartása során felmerülő, autizmusból fakadó nehézségeiket.

Kérjük azonban, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Önök és/vagy autista családtagjuk lehetőségeinek és képességeinek megfelelően megtanulja, megszokja, betartsa a mindannyiunk érdekében bevezetett járványhelyzeti intézkedéseket, mert egy esetleges megbetegedés veszélyes is lehet és nehéz élethelyzetet is eredményezhet.