Diagnózis után – emberarcú segítségnyújtás

Hogyan, milyen hozzáállással kapcsolódjunk a családokhoz az autizmus diagnózis után úgy, hogy közben képessé is tegyük az új élethelyzetük kihívásainak kezelésére?

 Szövetségünk nagy hangsúlyt helyez munkatársaink folyamatos jogi és érdekvédelmi felkészítésére, mert nem mellékes, hogy milyen bánásmódban lesz része annak, aki a diagnózis utáni érzékeny lelkiállapotában először keresi fel az AOSZ Info-Pont irodák munkatársait. Hogy erre a feladatra is a lehető legfelkészültebbek legyünk, március végén kétnapos tréninget tartottunk munkatársainknak Vésztőn, ahol a segítő szerep ilyen irányú fejlesztése volt a cél.

Növelnünk kell a rugalmasságunkat, hogy át tudjuk venni mások szempontjait, és meg tudjunk küzdeni az elfogultságainkkal, ha támogatást akarunk adni, jövőképet szeretnénk láttatni, és közösséget teremteni sorstársainknak.

Munkatársainknak dr. Kállai Klára klinikai szakpszichológus és Csepregi András pedagógiai szakpszichológus segített az újabb tudnivalók megszerzésében és a készségfejlesztésben. Az utóbbinál fontos alap az önismeret és a rugalmas kommunikáció. A gyakorlatok azt a célt szolgálták, hogy felismerjük a tapasztalataink és érzelmeink által kialakult saját szűrőinket, majd a szétválasztás, illetve azonosulás lehetőségeit egy-egy szituációban. Néhány példa ráébresztett bennünket arra, hogy mennyire fontos különbséget tenni az egészséges negatív érzelmek és kóros negatív érzelmek között, vagy például a lelkifurdalás és a bűntudat között. Fontos definiálni, és felismerni, hogy amit hallunk, abban melyik a kóros és melyik a pillanatnyi érzelem -, hogy megfelelően irányíthassuk a beszélgetéseket.

Minden találkozásnál el kell érni, hogy a jelenre és a jövőre összpontosítsanak a családok, ne a múltra.

A tréning nagyon tanulságos epizódjai voltak a lazán irányított szituációs játékok, melyekben a segítségkérő és a segítő szerepbe állított párosok az eddig megtapasztalt legnehezebb eseteiket hozták be a jelenetekbe, alaposan próbára téve egymást.  A pároscserék között a két tréningvezető újabb és újabb ismeretek átadására törekedett. A gyakorlatok közben fontos szempontok körvonalazódtak: minden találkozásnál el kell érni, hogy ne maradjanak a múltban a családok. A  jelen és a lehetséges jövő maradjon fókuszban! A két szakember többször hangsúlyozta: tartsuk szem előtt, hogy bár az AOSZ Info-Pont iroda munkatársai nem autizmus szakértők, de meghatározó első állomásai lehetnek egy megfelelő mederbe terelt folyamat elindításának.

Önmagában a beszéltetés is feszültségcsökkentő funkció lehet, és tudni kell helyesen kommunikálni azt is, ha egy bonyolult kérdésre nem tudjuk azonnal a választ.

A gyakorlatok  jól szemléltették a mi szerepünk határait, az elakadások okait és azokat a kommunikációs belépési pontokat is, ahol megvalósulhat a családok erősítése, és amelyek felismertetik a szülőkkel,  hogy miben kompetensek. Gyakorolhattuk a beavatkozás és támogatás stratégiáit, a szülők felé közvetíthető evidenciákat, de a szituációkban sikerült körvonalazni a segítő szerepeink határait is. 

A tréning utolsó feladata a két nap tanulságainak összegzése volt, melyben azonosítottuk az erőforrásainkat, így pontos önismerettel tudjuk egyre felkészültebben várni a hozzánk forduló, frissen diagnosztizált gyermekek családtagjait. 

A tréningről készített összefoglalónkat nézzétek meg YouTube csatornánkon!