Civil szervezeteket érintő jogszabály-változások

2017-ben több jogszabályváltozás is hatással lehet a civil szervezetek működésre. A birosag.hu honlapján (tájékoztató jelleggel) elérhető a civil szervezeteket érintő, már elfogadott jogszabály-változásokról készült összefoglaló.

2017. január 1-jétől módosultak a Ptk. egyesületekre vonatkozó szabályai, míg 2017. március 1-jétől az Ectv. és a Cnytv. valamennyi civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetekre vonatkozó szabályai.

A Veszprémi Törvényszék által közzétett dokumentum a jogszabály-változások főbb irányait foglalja össze és részletezi, az alábbiak szerint.

  • A 2016. december 20. napján kihirdetett civil szervezetek és cégek nyilvántartásával összefüggő eljárások módosításáról és gyorsításáról szóló 2016. évi CLXXIX. törvény 2017. január 1. napjával átfogóan módosította a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyesületekre vonatkozó szabályait. (A módosítások a közzétett tájékoztatóban részletesen megtalálhatóak.)
  • 2017. január 1. napjával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11. §-a is módosult, illetve kiegészült egy új XI. fejezettel. (A módosítások a közzétett tájékoztatóban részletesen megtalálhatóak.)
  • Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) egyes rendelkezései 2017. március 1. napjával módosultak. (A módosítások a közzétett tájékoztatóban részletesen megtalálhatóak.)
  • A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) szintén jelentősen módosult 2017. március 1.napjával. (A módosítások a közzétett tájékoztatóban részletesen megtalálhatóak.)

Az összefoglaló mindemellett részletesen kitér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) egyesületekre vonatkozó szabályainak 2017. január 1. napjával történt módosításainak bemutatására is.

A dokumentum az AOSZ honlapján letölthető PDF formátumban.