Bérminimum emelés: Kormányhatározat született a szociális intézmények többletkiadásainak biztosításáról

Az Autisták Országos Szövetsége még tavaly, december 16-án levélben hívta fel Orbán Viktor miniszterelnök, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere figyelmét és személyesen egyeztetett Nyitrai Zsolt stratégiai társadalmi kapcsolatokért felelős miniszterelnöki megbízottal arról, hogy a minimálbér és bérminimum emelése várhatóan hatással lesznek a fogyatékossággal élő személyek élethelyzetére és arra, hogy az azzal járó többletköltségek a szociális alap- és szakellátásban a fogyatékossággal élő személyeket ellátó intézmények működését veszélyeztetik.

Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetsége elnöke arra kérte az Kormányzat érintett képviselőit, hogy tegyenek azonnali intézkedéseket a fogyatékossággal élő személyek szociális biztonságát jelentő ellátások működési feltételeinek biztosítása, tervezhetősége érdekében és hozzanak a béremelésekből adódó többletköltségek hatását kompenzáló intézkedéseket. Emellett kezdeményezte az Országos Fogyatékosügyi Tanács összehívását is a témában.

Aggályait – a szociális gondoskodásra szoruló fogyatékos személyek szakszerű és minőségi ellátásában feladatot vállaló szakemberek munkájának megbecsülése mellett – azzal indokolta, hogy a megemelkedett bér és járulékköltségeket, a több éve változatlan mértékű normatív támogatás mellett kell biztosítaniuk majd a civil fenntartóknak, akik autista gyermekek és felnőttek számára nyújtanak nappali ellátást, lakhatási lehetőséget vagy munkát, mindezt évek óta súlyos finanszírozási nehézségekkel. Emellett szintén kilátástalan helyzetbe kerülhetnének a megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását felvállaló intézmények/szervezetek is, aminek következtében a fogyatékos emberek alapvető jogai sérülnek.

A február 2-án megjelent határozat szerint, a Kormány az egyházi, nem állami szociális fenntartók számára biztosítja a finanszírozáshoz szükséges költségvetési forrást a minimálbér és a garantált bérminimum emelése nyomán felmerült többletkiadásokhoz. A Kormány a nemzetgazdasági minisztert szólította fel, hogy gondoskodjon a teljes körű finanszírozáshoz szükséges költségvetési forrás biztosításáról.