Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége megtartotta 3. Autizmus Szakmai Műhelyét

Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége harmadik alkalommal szervezte meg Autizmus Szakmai Műhely rendezvényét az Autizmus Alapítvány székhelyén május 7-én. A Szakmai Műhelyen Veres Gyuláné, egy súlyos állapotú autizmussal élő fiatalember édesanyja beszélt gyermeke egészségügyi-pszichiátriai és szociális ellátásával és autizmus szempontú ellátást biztosító intézményben való elhelyezéssel kapcsolatos nehézségeiről.

A Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia orvos igazgatója, Dr. Máté Mónika és Prekop Csilla gyógypedagógus az autizmus spektrumzavarhoz társuló további fogyatékosságokkal, betegségekkel élők és családjuk gyermekpszichiátriai ellátásának nehézségeiről számoltak be előadásukban.

Az Autizmus Alapítvány Ambulancia és Terápiás Centrum vezetője, Németh Krisztina klinikai szakpszichológus előadásában az ambulancia megkeresésekről tájékoztatta a résztvevőket, külföldi jó gyakorlatokat is bemutatva.

Dr. Szuromi Bálint pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika adjunktusa előadásában az autizmus spektrum zavarok pszichiátriai klinikai ellátását mutatta be felnőttkorban, rámutatva a hiányosságokra és a fejlődési lehetőségekre.

Dr. Takács Péter, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Egészségügyért Felelős Államtitkárság Egészségpolitikai Főosztály vezetője az egészségügyi ellátórendszer szemszögéből mutatta be azon autista személyek ellátásának nehézségeit, akik viselkedése különös kihívást jelent az egészségügyi ellátásban.

Az előadások után Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke moderálásával a résztvevők kérdéseinek és javaslatainak megvitatására került sor.

A szakmai napon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztály, valamint Módszertani Főosztály munkatársai, autista személyeket is ellátó intézményeinek dolgozói, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának munkatársai, a SOTE és az Autizmus Alapítvány munkatársai, az Autistic Art Alapítvány és az Autista Majorságok Hálózatának képviselői, az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala Esélyegyenlőségi és Gyermekjogi Főosztály munkatársai, a Szent János Kórház  és Észak-Budai Egyesített Kórházak Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Rehabilitációs Osztálya és a Vadaskert Gyermek- és Ifjúságpszichiátriai Kórház és Szakambulancia munkatársai is részt vettek.

Az előadások és a szakemberekkel közös beszélgetések rámutattak arra, hogy nincsenek válaszok azon autista gyermekek és felnőttek számára, akik viselkedése különös kihívást jelent az ellátórendszerben, így a családok egyedül maradnak ezzel a kihívással. Az Autisták Országos Szövetsége folytatja azt a munkát, mely felhívja a figyelmet az autista személyek egészségügyi és szociális ellátásának megoldatlanságára, az egész életutat végigkísérő támogatási rendszer biztosításának szükségességére és a megfelelő intézmények létrehozásának halaszthatatlanságára.

A résztvevők problématérkép és szakpolitikai javaslat összeállításával folytatják a munkát.