Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége megtartotta 2. Autizmus Szakmai Műhelyét

Az EMMI és az Autisták Országos Szövetsége második alkalommal szervezte meg Autizmus Szakmai Műhely rendezvényét az Autizmus Alapítvány székhelyén november 6-án. A szakmai napon a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Szakmai Irányítási Főosztály, valamint Módszertani Főosztály munkatársai, autista személyeket is ellátó intézményeinek dolgozói, az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának és Fogyatékosságügyi Főosztályának, az FSZK TÁRS projektjének és Autizmus Koordinációs Irodájának munkatársai, a SOTE és az Autizmus Alapítvány munkatársai, valamint az Autistic Art Alapítvány és az Autista Majorságok Hálózatának képviselőit is részt vettek. A délelőtt folyamán a Szimbiózis Alapítvány képviseletében Tóth Alíz, a Szimbiózis Habilitációs Központ intézményvezetője tartott előadást, melyben a támogatott lakhatás és az alapszolgáltatások kapcsolódását mutatta be, rávilágítva az autista személyek támogatott lakhatásban való ellátásának kérdéseire. A második előadást Őszi Tamásné autizmus szakértő, az Autizmus Alapítvány Általános Iskolájának igazgatója tartotta. Előadásában az autista személyek ellátása tiszta, illetve vegyes profiljának kérdését járta körül, mindkét ellátási forma előnyeit és hátrányait bemutatva. A délután folyamán Bódy Éva, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztályának főosztályvezető-helyettese tartott vitaindítót az autista személyek támogatott lakhatásban való ellátása során felmerülő kérdésekről. A vitaindító többek közt rávilágított arra, hogy az autista személyek autizmus-specifikus ellátása lakóotthoni, illetve támogatott lakhatás formában is egyaránt fontos. A témával kapcsolatos kérdéseket vetettek fel a résztvevők, az intézményi férőhely kiváltás utáni és az attól függetlenül kialakításra kerülő támogatott lakhatások gyakorlatában. Kővári Edit, az Autisták Országos Szövetségének elnöke kifejezte a Szövetség és az Autista Majorságok Hálózatának szándékát, miszerint szükséges egy Szakmai Irányelv kifejlesztése az autista emberek szociális intézményi ellátására vonatkozóan. A Szakmai Irányelv segíthet a szakmai tájékozódásban, az egységes, minőségi ellátórendszer kialakulásában és jogszabályi hivatkozási alapot jelenthet az autista személyek ellátásában. A következő Autizmus Szakmai Műhely várhatóan a magas támogatási szükségletű, ma még gyakran ellátatlan, különösen nagy kihívást jelentő autista személyek speciális ellátásának szükségességét, szempontjait, tennivalókat járja körül. A műhelymunkára az Autisták Országos Szövetsége és az EMMI közösen hívja meg az egészségügy, a köznevelés és a szociális terület képviselői, illetve a fogyatékos személyek alap- és rehabilitációs alkalmassági vizsgálatában, illetve a szociális intézményekben ellátott személyek állapotának felülvizsgálatában jártas szakembereket az állandó meghívottak mellett. A résztvevők mindannyian elkötelezettek az eredményes közös munkától várható fejlesztések mellett.