Az AOSZ véleményezte a kiváltási stratégiát

A tavaly novemberben kötött stratégiai partnerségi megállapodásra figyelemmel  Fülöp Attila, az EMMI szociális ügyekért felelős államtitkára felkérte a nagy, országos érdekvédelmi szervezeteket, hogy az elmúlt évek tapasztalataira tekintettel szakmailag véleményezzék a kiváltás koncepcióját.

Erre figyelemmel az AOSZ megküldte a minisztérium számára javaslatait és észrevételeit, amelyben megjelölte azon területeket, ahol a jövőben az együttműködést folytatni és fejleszteni kell.

Az AOSZ kiemelten fontosnak tartja, hogy a kiváltási folyamat a jövőben a meglevő együttműködés elmélyítésével folytatódjon, ami hozzájárulhat fogyatékossággal élő sorstársaink életminőségének javulásához. Ezért az anyagban a Szövetség kitért -többek között- kiváltási folyamatként létrejövő otthonok fenntarthatóságára, a személyre szabott ellátási formák és az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására is. Ez a Fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményben megjelölt jogok érvényesítése miatt kiemelkedő jelentőséggel bír.

Az AOSZ a koncepció felülvizsgálatával kapcsolatban a fenti észrevételeken túl javaslatot tett tervezési folyamatokkal összefüggő mérések, kutatások és adatgyűjtések módszertani pontosítására, amelyek a folyamattervezés alapját képezik. A Szövetség emellett hangsúlyozta, hogy a folyamat egésze során az érintettek érdekképviseletét, valamint a kiváltási folyamat átláthatóságát is.