2020. augusztus 27-én közzétett bejegyzés:

Adatkezelési tájékoztató azon személyek részére, akik részt vesznek az AOSZ közgyűlésének ülésén.

COVID tájékoztató azon személyek részére, akik részt vesznek az AOSZ közgyűlésének ülésén.

Csonka Gábor alelnök-jelölt bemutatkozása

 

2020. augusztus 19-én közzétett bejegyzés:

Közzétételre kerültek az alábbi dokumentumok:

 

Az érvényes jelöltek neveit tartalmazó Jelölőívek pdf dokumentumban olvashatóak:

Jelölőív alelnök

Jelölőív elnökségi tag

Jelölőív felügyelő bizottsági tag

Amint beküldik bemutatkozásukat, ezen a weboldalon is közzételre kerülnek.

A Közgyűlési meghívó közzétételének dátuma: 2020. augusztus 14.

Meghívó Közgyűlésre

 

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének

2020. augusztus 29-én 10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.

(A regisztráció 9.30-kor kezdődik.)

 

Helyszíne: AOSZ iroda (1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.)

 

A közgyűlés napirendje:

 1. Határozatképesség megállapítása
 2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
 3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
 4. Napirendi pontok elfogadása
 5. Az AOSZ tagjainak éves tagdíjának a meghatározása
 6. Az AOSZ 2020. évi munkatervének elfogadása
 7. Az AOSZ 2020. évi költségvetési tervének elfogadása
 8. A választott könyvvizsgáló megválasztása és díjazásának megállapítása

SZÜNET

 1. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek bemutatkozása
 2. Az új alelnök, elnökségi tag és 2 felügyelőbizottsági tag megválasztása titkos szavazással
 3. A megválasztott alelnökkel, elnökségi taggal és 2 felügyelőbizottsági taggal kötendő szerződés jóváhagyása
 4. Beszámoló a DATA projekt előrehaladásáról

 

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2020. augusztus 29-én 11.00 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2020. augusztus 29-én 10.00 órára összehívott közgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a megismételt közgyűlés kezdetéig kötetlen időtöltés biztosít lehetőséget a vidéki tagszervezetek egymással való találkozására, az AOSZ tevékenységének megvitatására.

 

A meghívó egyúttal honlapunkról, a http://aosz.hu/az-aosz-kozgyulesei/kozgyules-2020-08-29/ oldalról is letölthető és tagszervezetek számára e-mailben is megküldésre kerülnek.

A tájékoztatók, a meghatalmazás minta és az egyéb dokumentumok 2020. augusztus 19-től honlapunkról is letölthetőek, és a tagszervezetek számára e-mailben is kiküldésre kerülnek.

 

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

 

A szövetség elnöksége

 

Mellékletek:

 
A jelölés kiírásának dátuma: 2020. július 30.  
Jelölés Jelölés
A jelölés módját, és az ezzel kapcsolatos információkat, dokumentumokat megtalálod ezen az oldalon.

Az Autisták Országos Szövetsége (AOSZ) 2020. július 30-án jelölést indít két Felügyelő Bizottsági tag, 1 Alelnök és 1 Elnökségi tag tisztség megbízási időtartamának lejárta miatt.

A jelölés időszaka:
2020. július 30 – 2020. augusztus 15. 24.00 óráig (beérkezési határidő)