A bejegyzés közzétéve: 2017. szeptember 15-én.

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2017. szeptember 30-án 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.
(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)

Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. A/06 terem)

A rendkívüli közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása

2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása

4. Napirendi pontok elfogadása

5. Az EFOP-1.1.5-17 kódszámú „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt

5.1. A projekt előfinanszírozásával kapcsolatos döntések meghozatala
5.2. Az elnök felhatalmazása a „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat sikeressége esetén a támogatási szerződés aláírására
5.3. A vezető tisztségviselőkkel kötendő szerződések jóváhagyása

6. Alapszabály módosítása

7. A szervezet tagjaival kötött szerződések jóváhagyása.

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2017. szeptember 30-án 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2017. szeptember 30-án 10 órától a közgyűlés kezdetéig az alábbi előadást hallgathatják meg a megjelentek:
A benyújtott „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” című projekt bemutatása

A napirendekhez kapcsolódó tájékoztató anyagok kiküldése e-mailben fog megtörténni vagy ezen a weboldalon megtekinthető lesz legkésőbb 2017. szeptember 21-én.

Mellékletek:

 

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek megjelenését!

A szövetség elnöksége

 

A felkészülést segítő további dokumentumok, tájékoztató anyagok: