Jelölés Jelölés
A jelölés módját, és az ezzel kapcsolatos információkat, dokumentumokat megtalálod ezen az oldalon.

 

Meghívó rendkívüli közgyűlésre

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2017. május 13-án 10.00 órakor tartandó közgyűlésére.
(A regisztráció 9.00-kor kezdődik.)

Helyszíne: Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. B/402 terem)

A rendkívüli közgyűlés napirendje:

1. Határozatképesség megállapítása
2. Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
3. Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
4. Napirendi pontok elfogadása
5. Az Elnökség beszámolója és annak elfogadása a 2016. évi munkáról
5.1. Elnöki beszámoló elfogadása (beszámoló a 2016. évi munkaterv megvalósulásáról)
6. 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása
6.1 Elnöki beszámoló (pénzügyi beszámoló a 2016. évről, az AOSZ 2016. évi költségvetési tervéhez képest történt eltérések bemutatása)
6.2 Felügyelő Bizottsági beszámoló
7. A Jelölő Bizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása időtartamának a meghatározása, a jelöltek bemutatkozása

szünet

8. Az új elnök és felügyelő bizottsági tag megválasztása titkos szavazással
9. A megválasztott elnökkel kötendő szerződés jóváhagyása
10. A Felügyelő Bizottság tagjával kötendő szerződés jóváhagyása

 

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2017. május 13-án 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2017. május 13-án 10 órától a közgyűlés kezdetéig az alábbi előadást hallgathatják meg a megjelentek:
A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása

 

 

Mellékletek:

A meghívó letölthető pdf formátumban

Közgyűlési választási tájékoztató

Meghatalmazás minta

– 5.1 napirendi pont – Az Elnökség beszámolója a 2016. évi munkaterv megvalósulásáról és a szöveges Beszámoló 

– 6. napirendi pont – 2016. évi egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklet

– 6.1 napirendi pont – A 2016. évi pénzügyi beszámoló

– 6.2 napirendi pont – Felügyelő Bizottsági beszámoló 

– 7. napirendi pont – A jelöltek bemutatkozása – A jelölési időszak lezárására 2017. április 29-én kerül sor, így a jelöltek bemutatkozása ezen a weboldalon kerül közzétételre .

Elnökjelölt: Abigél Közhasznú Egyesület – Kővári Edit 

Felügyelő Bizottsági tag jelölt: Zalai Autistákat Segítő Egyesület – Dömötör Éva

– 9. napirendi pont – Elnöki megbízási szerződés

– 10. napirendi pont – Felügyelő Bizottsági tag megbízási szerződés

 

A Szövetség elnöksége kéri a tagszervezetek megjelenését!

A szövetség elnöksége

 

Felkészülést segítő további dokumentumok:

Alapszabály

Szervezeti és Működési Szabályzat

Választási Szabályzat

 

A Jelölő Bizottság a jelölési időszak lezárása után elküldött határozata alapján:
A jelölőbizottság az ellenőrzések és az összesítések után megállapítja, hogy érvényes jelölést kapott, és a szavazólapra felvehető személyek:

1. Elnökjelöltek:
– Abigél Közhasznú Egyesület, Kővári Edit 

2. Felügyelő Bizottsági tag jelöltek:
– Zalai Autistákat Segítő Egyesület, Dömötör Éva