Jelölés Jelölés
A jelölés módját, és az ezzel kapcsolatos információkat megtalálod ezen az oldalon.

 

Minden tagot szeretettel várunk az Autisták Országos Szövetségének
2016. február 6-án 10.00 órakor tartandó rendkívüli közgyűlésére.

(A regisztráció 8.30-kor kezdődik.)

Helyszíne: ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar (1097 Budapest, Ecseri út 3. 107 C terem)

 

A közgyűlés napirendje:

(1) Határozatképesség megállapítása
(2) Jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
(3) Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének a megválasztása
(4) Jelölőbizottság beszámolója, a jelöltek bemutatkozása
(5) Az AOSZ megüresedett két Felügyelő Bizottsági tagjának a megválasztása (titkos szavazás)
szünet
(6) Az AOSZ Alapszabályának a módosítása
(7) Az Elnök felhatalmazása a módosított alapszabály aláírására
(8) 2016. évi munkaterv és pénzügyi terv elfogadása
(9) Az AOSZ tagjai 2016.évi éves tagdíjának a meghatározása

Ha a közgyűlés a megjelent és szavazatra jogosult tagok számát tekintve határozatképtelen, a megismételt közgyűlést aznap 2016. február 6-án 11 órakor tartjuk meg változatlan helyszínnel és változatlan napirendi pontok mellett. Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a megismételt közgyűlés kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében, a megjelentek számától függetlenül határozatképes!

2016. február 6-án 10 órától a közgyűlés kezdetéig az Autizmus Koordinációs Iroda mutatkozik be.

Mellékletek letölthető formátumban:

 

A Szövetség elnöksége kéri a szövetség tagjainak, valamint a tagszervezetek képviselőinek megjelenését!

A szövetség elnöksége