Az AOSZ közgyűlése Kővári Editet választotta elnöknek, újabb 4 évre!

2017. május 13-án szombaton, az ELTE BGGYK  (1097 Budapest, Ecseri út 3.) egyik termében tartotta meg az AOSZ rendkívüli közgyűlését. Mivel 10 órakor nem volt szavazatképes a közgyűlés, így az egybegyűltek meghallgathatták Kővári Edit előadását “A fogyatékossággal élő személyek számára ápolást-gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltása” címmel. Hasznos információkhoz jutottak a résztvevők, sok kérdés is elhangzott, aminek mentén közös gondolkodás kezdődött.

A tagszervezetek közül 19 képviseltette magát, és a részükre előzetesen megküldött dokumentumokból felkészülten hozott határozatokat ezen a napon. Elfogadták az Elnökség 2016. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját, és meghallgatták a Felügyelő Bizottság beszámolóját is, amit a bizottság elnöke, Jakab Károlyné ismertetett. 

A Jelölő Bizottság elnöke, Brokés Judit (AutiSpektrum Egyesület) beszámolt a bizottság munkájáról, amit a jelöltek bemutatkozása követett. 

A tisztségviselő választások mindig nagy figyelemmel kísért eseménynek számítanak, kiváltképp, ha elnököt választ az AOSZ közgyűlése.

A jelen levő tagság egyhangú döntéssel Kővári Editet (Abigél Közhasznú Egyesület) választotta meg az elnöki posztra az elkövetkező 4 évre. Dömötör Évát (Zalai Autistákat Segítő Egyesület), egyhangú szavazással választották meg felügyelő bizottsági tagnak.

A közgyűlés befejezése után a tagszervezetek képviselői tovább beszélgettek az AOSZ jövőbeni feladatairól, és céljairól.

Köszönjük mindenkinek a részvételt és örülünk, hogy a rögtönzött “tagszervezeti találkozó” is jó hangulatban és hasznosan telt.

A meghívó, a napirendi pontok és a dokumentumok teljes terjedelemben az alábbi weboldalon megtalálhatók.

A közgyűlésen készült fotók IDE kattintva megnézhetők.