“Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – Az autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei” c. képzés indul a KézenFogva Alapítványnál

A KézenFogva Alapítvány Autizmus spektrum zavarral élő gyermekek – Az autizmus szempontú info-kommunikációs akadálymentesítés alapelvei címmel 45 órás képzést indít

A képzést elsősorban azoknak a felső- és/vagy középfokú, szociális, pedagógiai, vagy egészségügyi végzettséggel rendelkező szakembereknek ajánlják, akik autista gyermekeket ellátó intézményekben dolgoznak.

A képzési program célja, hogy az autizmussal élő gyermekek közvetlen és közvetett szociális ellátása területén érzékenyítsen, ismereteket adjon, és készségeket fejlesszen az érintett gyermekek és családjaik segítése érdekében.
A képzési program sikeres elvégzésével a hallgató különböző szintű korszerű ismeretekre tesz szert, megismeri az autizmus spektrumzavar természetét, a terápiás alapelveket, a gyermekkori segítségnyújtás lehetőségeit, az ellátórendszert és a jogszabályi kereteket. A megszerzett ismeretek birtokában képes a szociális szakterületen belül hatékonyabban illeszteni szolgáltatásait az autista gyermekek egyéni igényeihez, továbbá eredményesebben tud a többi szakemberrel és a családdal partnerségben együttműködni, ezáltal elősegíti az autizmussal élő személyek társadalmi befogadását.

A képzés engedélyszáma: T-05-102/2012 
Továbbképzési pontérték: 45 pont
Időtartam: 45 óra  
  
Képzési díj:  26.000 Ft 
A képzés időpontjai:  I. blokk: 2016. március 18-19.
II. blokk: 2016. március 29-30. A képzés helyszíne: KézenFogva Alapítvány, 1093 Budapest, Lónyay u. 19. Jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében fogadjuk. Jelentkezési határidő: 2016. március 7. Maximális létszám 26 fő. 

  

Tájékoztató a képzésről
Jelentkezési lap 

  

További információ: Sebestyén Gabriella, Tel: 1/215-5213, sebestyen.gabriella@kezenfogva.hu