AOSZ tagszervezet neve:  Autista Gyermekekért Egyesület AGYE feliratos
Címe:   6000 Kecskemét, Dobó krt. 10.
Telefonszám:   06 76 327 318
(az információs iroda nyitva tartási idejében)
E-mail cím:   agye.kecskemet@agye.hu
Elnök neve:   Szabó Klára
Honlap linkje:   http://agye.hu/
Alapszabály linkje:   http://agye.hu/alapszabaly/
Facebook oldal linkje:   https://www.facebook.com/Autista-Gyermekek%C3%A9rt-Egyes%C3%BClet-1516754925304840/?fref=ts
Tagdíj összege:   1000,- Ft/év

 

Rövid bemutatkozás:

Az Autista Gyermekekért Egyesület – melynek 53 bejegyzett tagja van – 1998. óta szervezi és koordinálja a Bács-Kiskun megyében és vonzáskörzetében élő autisták és családjaik életében felmerülő problémák artikulálását, kezdeményezi a megfelelő fórumokon azok megoldását, közreműködik a hiányosságok enyhítésében. Tagjaink sorában a szülők vannak többségben, a pedagógusok mellett.

A kecskeméti EGYMI Autizmus Centrumának 3 intézményegységében több mint száz autistát fejlesztenek, 3-tól 24 éves korig. Ez a tény alapvetően meghatározza közhasznú szervezetünk érdekvédelmi tevékenységét, rövid, közép és hosszú távú céljait. Sikeres pályázataink és a szervezetünknek juttatott adományok tették lehetővé, hogy 2015-ben több mint egymillió forinttal támogathattuk az Autizmus Centrumban folyó oktató-nevelő munkát. Mind a 16 iskolai csoportnak beszereztük például az Ö.T.V.E.N. (Önismeret, Társas Viselkedés és Egészségnevelés) című kiadványt, és egyesületünk finanszírozta a gyermekek kutyaterápiás foglalkozásainak költségeit is.

Mivel Kecskeméten is csupán az autisták iskolai oktatása megoldott, legnagyobb igény az ezen kívüli ill. túli ellátás iránt lenne. Mindezek érdekében folyamatos tárgyalásokat folytatunk az ellátásért felelős állami és önkormányzati szervek vezetőivel, képviselőivel. Meggyőződésünk ugyanakkor, hogy igazi áttörést a fogyatékkal élők – köztük az autisták – társadalmi integrációjában csak az hozhat, ha minél gyakrabban találkoznak emberközeli helyzetekben a fogyatékosok és a neurotipikus többség tagjai. Ezt szolgálják évről évre az Autizmus Világnapjához kapcsolódó rendezvényeink: mindenekelőtt a „Futni-kék!” belvárosi együttfutás és a „BringAuti” kerékpáros teljesítménytúra.

 

Tagszervezet által nyújtott szolgáltatások (felsorolás):

Pályázataink elsősorban az autista személyek és családjaik jóllétét, intézményes (óvodai, iskolai) ellátásuk kereteinek kibővítését, színesebbé tételét szolgálják. A gyógypedagógiai munka hatékonyságát szeretnénk még tovább növelni a szakemberek (évente 5-6 pedagógus) autizmus-specifikus továbbképzésének anyagi támogatásával.

A szülők számára képzések, tréningek tartásával és információs irodánk szolgáltatásaival próbálunk segíteni. A nyitva tartási időben – hétfőn és szerdán 8:30 tól 11:30-ig, kedden és csütörtökön 14:30-tól 17:30-ig – önkéntes munkatársaink várják az érintetteket és érdeklődőket, hogy útbaigazítással szolgáljanak az autizmussal és az autistákkal kapcsolatos kérdésekben. Könyvkölcsönzésre vagy helyben olvasásra is lehetőség nyílik a témához kapcsolódó szakirodalomból és pedagógiai fejlesztő kiadványokból.

Nemrégiben „Foglalkozzunk Vele” – Fókuszban az autisták egészségügyi ellátása” címmel felvilágosító-érzékenyítő kiadványt jelentettünk meg, és postáztuk személyre szólóan minden Bács-Kiskun megyei orvosnak (1360 személynek). Közeli terveink között szerepel az autizmussal kapcsolatos, közismert felvilágosító plakát eljuttatása minden Bács-Kiskun megyei háziorvosi rendelőbe.

 

Egyéb fontos információ:

Szeretettel várjuk tagjaink sorába az AOSZ (volt) egyéni tagjait Bács-Kiskun megye határain kívülről is. 

Az Autista Gyermekekért Egyesület belépési nyilatkozata word formátumban IDE kattintva letölthető.