.

A tervezett keretösszeg elfogyott, ezért a pályázatot lezártuk. Köszönjük a jelentkezéseket!

FELTÉTELES PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

.

Az Autisták Országos Szövetsége az Emberi Erőforrások Minisztériumának 4 millió forint összegű támogatásából pályázatot hirdet autizmusban érintett személyek, családtagjaik, valamint szakemberek számára a 13. Autism-Europe Nemzetközi Kongresszuson való részvételre. 

Az EMMI átalakulása miatt türelmüket kérjük: A meghirdetés feltételes, amíg nem áll az Autisták Országos Szövetségének rendelkezésére az előrejelzett állami támogatás. A pályázatot benyújtók tudomásul veszik, hogy a szerződéskötés elmaradása, a pályázati felhívás visszavonása esetén kártérítési igénnyel nem élhetnek.

A nyertes pályázóknak vállalniuk kell, hogy a Kongresszuson megszerzett elméleti és gyakorlati tudást megosztják az AOSZ rendezvényein, kommunikációs felületein, melynek érdekében az AOSZ megbízási szerződést köt a nyertes pályázókkal.

.

A Kongresszus helyszíne és időpontja: 

Lengyelország, Krakkó 2022. október 7-9.

A kongresszuson való részvétel lehet személyes vagy online.

A pályázók köre:

 • az autizmus területén kimagasló szakmai életúttal és tapasztalattal rendelkező szakértők, akik tudományos és szakmai tevékenységükkel hozzájárulnak a hazai autizmus-ellátás fejlesztéséhez, szakmai műhelyek és jó gyakorlatok létrejöttéhez és terjesztéséhez.
 • autista személyek, illetve családtagjaik, akik az AOSZ érdekvédelmi és szemléletformáló munkáját aktívan segítik 

A nyertes pályázók létszáma:

 • személyes részvétel a konferencia helyszínére történő kiutazással: várhatóan 2 fő szakember számára
 • online részvétel a konferencián a keretösszeg kimerüléséig szakemberek, érintett személyek és családtagjaik számára

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázat benyújtható online formában abban az esetben, ha az elektronikus (AVDH aláírással) van ellátva, vagy postai úton az alábbi címekre: 

Autisták Országos Szövetsége

Postacím: 1053 Budapest, Fejér Gy. utca 10.

E-mail cím: palyazat@esoember.hu

A pályázat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. 

Az online pályázat beérkezésének, a papíralapú pályázat postára adásának határideje:

2022. 06.30. 24.00 óra

A támogatási összeg:

 • A pályázati támogatás a személyes, helyszíni részvételt elnyert pályázók esetében bruttó 400 000 forint.
 • Az online részvételt elnyert pályázók esetében az online részvétel regisztrációs díjával azonos összeg.

Minden egyéb felmerülő költség a pályázót terheli. 

Pályázati dokumentáció:

 • Küldje be elektronikusan, vagy postai úton, ajánlott levélben az alábbiakat:
 • A motivációs levélben térjen ki az alábbiakra:
 • a kongresszuson való részvétel célja,
 • az autizmus tudományterületén végzett szakmai munka,
 • autizmussal élő személyek ellátásában szerzett szakmai tapasztalat,
 • érdekvédelmi szervezet munkájának szakmai támogatása,
 • ha részt vett az Autism-Europe 12. Nemzetközi Kongresszusán, ott megszerzett tudását hogyan hasznosította,
 • van-e konkrét javaslata a kongresszuson megszerzett elmélet és gyakorlati tudás hazai terjesztésével kapcsolatban.

A pályázat elbírálása:

A pályázatokat formai szempontból az AOSZ adminisztrációja ellenőrzi. Hiánypótlásra 1 alkalommal van lehetőség. A formailag érvényes pályázatok közül az AOSZ elnöksége választja ki a jelen kiírás keretében támogatható pályázatokat.

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • ha a pályázó szerepel az Autism-Europe 13. Nemzetközi Kongresszusának előadói között (az absztrakt elfogadásának igazolása szükséges),
 • az AOSZ, vagy annak tagszervezetei érdekvédelmi munkájában való rendszeres szakértői közreműködés.

A pályázat eredményének kihirdetése, a támogatás igénybevétele:

A pályázatok eredményéről a pályázókat az Autisták Országos Szövetsége elektronikusan, a megadott e-mail címen értesíti. A nyertes személyekkel ezt követően az AOSZ megbízási szerződést köt. A nyertes pályázókkal történő szerződéskötés akkor lehetséges, ha az AOSZ már megkötötte az EMMI-vel a programra vonatkozó lebonyolítási szerződést. 

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy csak a pályázati kiírásban szereplő módon, az ott feltüntetett postai és e-mail címre, határidőn belül, formailag megfelelő módon benyújtott pályázatokat tudjuk elfogadni!

.

További információ:

AOSZ honlap: www.aosz.hu

AOSZ központi iroda: +36 1 354 1073 vagy +36 20 401 5126

Kővári Edit, elnök: +36 20 255 6919

Márk Edit, pénzügyi munkatárs: penzugy@esoember.hu

.

Sikeres pályázást és értékes, eredményes részvételt kíván az AOSZ Elnöksége!