Közzététel dátuma: 2018.09.17

2018. augusztus 15.-én 4 új AOSZ Info-Pont szolgáltatás elindítására indított felhívást az AOSZ. A felhívásra 7 jelentkezés érkezett, melyeket az elnökség megtekintett, a felhívásban szereplő szempontrendszer alapján értékelt és kiválasztotta a 4 új, vidéki helyszínen működő AOSZ Info-Pont irodát.

Az elnökség 5 igen szavazattal az alábbi határozatokat hozta:

 1. Az AOSZ elnöksége a 2018. augusztus 17.-én AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont létrehozására irányuló felhívására az Észak-nyugat magyarországi régióban az alábbi jelentkezőt választja: Mit Tehetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány, Mindszentpuszta
 2. Az AOSZ elnöksége a 2018. augusztus 17.-én AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont létrehozására irányuló felhívására a Dél-kelet magyarországi régióban az alábbi jelentkezőt választja: Vas Megyei Autista Gyermekekért Alapítvány
 3. Az AOSZ elnöksége a 2018. augusztus 17.-én AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont létrehozására irányuló felhívására a Dél-kelet magyarországi régióban az alábbi jelentkezőt választja: Autista Gyermekekért Egyesület, Kecskemét
 4. Az AOSZ elnöksége a 2018. augusztus 17.-én AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont létrehozására irányuló felhívására az Észak-kelet magyarországi régióban az alábbi jelentkezőt választja: Új Éfoész Tarnai Ottó Egyesület, Nyíregyháza

Köszönjük minden jelentkező tagszervezetünknek az érdeklődést, a bizalmat a közös munkához!

AOSZ Elnökség

 

Felhívás

Az Autisták Országos Szövetsége (továbbiakban: AOSZ) felhívása tagszervezetei részére.

Közzététel dátuma: 2018.08.15.

Az AOSZ a „DATA: Digitális autonómia-támogatás az autizmus spektrumon” projektje keretében 4 új, vidéki szolgáltatási pont létrehozását tervezi.
Az Autisták Országos Szövetsége az elmúlt két évben arra törekedett, hogy tagszervezeteit folyamatosan bevonja, fejlessze, közösséget építsen, hogy velük együttműködve a tagság, az autista emberek és családjaik széles körében feltárt hiányokra, szükségletekre reagálva alakítsa ki érdekvédelmi tevékenységét, és nyújtsa szolgáltatásait.

A felhívás célja: AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont hálózat bővítésének keretében 4 új vidéki iroda létrehozása, hosszútávon fenntartható működtetése a mellékelt kézikönyvben foglaltaknak megfelelően. A 4 új irodának az alábbi régiók számára kell szolgáltatásokat nyújtania:

 

Jelentkezők köre: Az AOSZ egyesületi (GFO 529), vagy alapítványi (GFO 569) formában működő tagszervezetei.

Feltétel:

 • a pályázó tagszervezet rendezett tagsági viszonnyal rendelkezik. (A rendezett tagsági viszony azt jelenti, hogy az AOSZ tagszervezete a 2018. évi tagdíját befizette.)
 • legalább 2 éve működnek (a szervezet 2016. 08. 01. előtt került bírósági bejegyzésre).

Előnyt jelent:

 • közhasznúság,
 • az AOSZ vidéki hálózatában való aktív részt vállaló, az AOSZ-szal szorosan együttműködő szervezetek.

Jelentkezés módja:

a jelentkező szervezet és tevékenységének részletes bemutatása maximum 5 oldalban, mely az alábbiakra tér ki:

 • alapító okiratban, vagy alapszabályban megfogalmazott célok, feladatok
 • szervezeti felépítés, a szervezetben feladatot vállaló személyek (tagok, alkalmazottak, önkéntesek) és az általuk végzett feladatok bemutatása
 • elmúlt két évben végzett tevékenységek rövid, lényegre törő bemutatása (célja, időtartama, miből valósította meg, kikkel valósította meg)
 • elmúlt két év pályázati aktivitásának felsorolása (pl. milyen pályázat, mekkora összeg, kikkel dolgozott együtt, milyen eredménnyel zárul, sikeresen lezárásra került-e)
 • mutassa be kapcsolatrendszerét felsorolásszerűen (hány családdal áll kapcsolatban, milyen szakmai kapcsolatai vannak)
 • mutassa be kommunikációs tevékenységét (hogyan tart kapcsolatot a képviselt célcsoporttal, az együttműködő partnerekkel, milyen médiakapcsolatai vannak)
 • végzett-e helyi szinten lobbi tevékenységet valamilyen konkrét cél eléréséért, volt-e eredménye

 

A jelentkezéshez csatolandó dokumentumok:

 • Maximum 5 oldalas jelentkezés, mely kitér a fent felsorolt szempontokra, melynek alapján az AOSZ elnöksége határozat útján döntést hoz. A jelentkezést lepecsételve, a törvényszéknél bejegyzett képviselő által cégszerűen aláírva e-mailben és 1 eredeti példányban kell postán megküldeni az AOSZ központi címére: 1053 Budapest, Fejér György utca 10.
 • Köztartozásmentesség igazolása a szervezet képviselője által hitelesített (kék tollal aláírt és bélyegzővel ellátott) módon.

 

A jelentkezés beérkezésének helye és ideje:

 • Teljes jelentkezési dokumentáció megküldése e-mailben az aoszinfopont@esoember.hu e-mail címre augusztus 30. 8.00 óráig, és
 • 1 lefűzött teljes jelentkezési dokumentáció postára adási határideje (a postai bélyegző dátuma szerint): augusztus 30., cím:

 

Autisták Országos Szövetsége

1053 Budapest, Fejér György utca 10.

A borítékra kérjük, hogy írják rá:

„AOSZ Info-Pont és Szolgáltatási Pont jelentkezés”

 

A beérkezést követően az AOSZ minden beérkezett jelentkezésről írásbeli visszajelzést küld.

Ha a felhívással kapcsolatban kérdése, bizonytalansága merülne fel, kérjük keresse Hanákné Szabó Tünde AOSZ Info-Pont hálózati koordinátor munkatársat az alábbi elérhetőségeken: aoszinfopont@esoember.hu vagy +36 20 575 1919 telefonszámon.

A jelentkezések elbírálása:

A jelentkezésekről az AOSZ elnöksége határozat formájában hoz döntést, melyről a jelentkezőket 2018. szeptember 10-ig írásban értesíti, valamint honlapján közzéteszi a kiválasztásról szóló döntést.

Az értékelés szempontjai az INNEN pdf formátumban letölthető Felhívásban olvashatók.

Szerződéskötés: A nyertes pályázókkal az Autisták Országos Szövetsége vállalkozási szerződést köt. Az AOSZ a vidéki AOSZ Info-Pont kézikönyvszerű működésének

 • költségeit 50 000 Ft/hó vállalkozó díj kifizetésével és
 • az AOSZ 1 fő, heti 20 órában HelpDesk munkatárs vidéki kihelyezett helyszínen megvalósuló foglalkoztatásával támogatja. A munkatárs kiválasztására a jelentkező szervezet tesz javaslatot a HelpDesk munkatársra vonatkozó kritériumok alapján (1. számú melléklet), önéletrajz benyújtásával. A munkavégzés helyszíne a szerződő szervezet adatlapján (2. számú melléklet) feltüntetett iroda.

 

Az AOSZ a kiválasztott szervezettel hosszú távú együttműködésben gondolkodik. A vállalkozási szerződés mindkét fél által történő aláírására 8 munkanapon belül kerül sor.

 

A felhívás mellékletei:

 1. számú melléklet: Adatlap
 2. számú melléklet: HelpDesk munkatársra vonatkozó kritériumok
 3. számú melléklet: AOSZ Info-Pont Kézikönyv és mellékletei

 

Várjuk érdeklődését, jelentkezését!