Alaptörvény-ellenesnek ítélte és megsemmisítette a GYOD-törvény egy részét az Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság határozatában alkotmányellenesnek ítélte és megsemmisítette a gyermekek otthongondozási díjáról (GYOD) szóló törvénynek azt a részét, amelyik bizonyos esetekben kizárta a juttatásból a szülőkön kívüli hozzátartozókat. A szülőkön kívüli hozzátartozók továbbra is csak kivételes esetekben kaphatnak GYOD-ot, de már nem lesz feltétel, hogy az ellátást előzőleg megállapította-e a hatóság valamelyik szülőnek.

Az Alkotmánybírósághoz a Debreceni Törvényszék bírája fordult egy olyan per miatt, amelyet egy autista kisfiú nagyszülője indított, aki hivatalosan a gyámja lett unokájának, miután a szülők felügyeleti jogát megvonták. Az gyerek ezután kapott autizmus diagnózist. A nagyszülő erre tekintettel GYOD-ot igényelt, azonban a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatala jogosultság hiányában elutasította, mivel korábban egyik szülő számára sem állapították meg a gyermekek otthongondozási díját.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdése az indítványozó bíró álláspontja szerint is indokolatlan megkülönböztetést tartalmaz.

Az Alkotmánybíróság határozatában megállapította, hogy a GYOD célja a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékos gyermekekről a gyermekkel közös háztartásban való gondoskodás elismerése, de hozzátartozó csak kivételesen, a szülő kiesése esetén részesülhet ellátásban. Azáltal azonban, hogy a hozzátartozó csak akkor válhat jogosulttá GYOD-ra, ha a szülőnek az ellátást korábban már megállapították, a jogalkotó különbséget tett az ugyanolyan állapotú gyermeket gondozó hozzátartozók között.

Az Alkotmánybíróság ezért a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 39. § (1) bekezdéséből „a szülőnek az ellátásra való jogosultságát a gyermekre tekintettel korábban már megállapították, de” részt megsemmisítette.

A törvény a következő szöveggel marad hatályban:

„A gyermekek otthongondozási díjára való jogosultság – a 38. §-ban a gyermekre meghatározott feltételek teljesülése esetén – a szülőn kívül a gyermek más, a gyermekkel közös háztartásban élő hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pont] számára is megállapítható, ha a szülő meghalt, a szülői felügyeleti joga a Ptk. 4:186. § (1) bekezdés a), c), e) vagy h) pontja vagy 4:186. § (2) bekezdése alapján szünetel, illetve azt a bíróság megszüntette, vagy a gyermek állandó és tartós gondozásában a saját egészségi állapotára figyelemmel akadályozottá vált.”