Aggályosnak tartjuk, hogy a szociális alapszolgáltatások nem részesülnek a rezsiár-kompenzációból

Aggályosnak tartjuk, hogy a szociális alapszolgáltatások egy részének a fenntartható, biztonságosan tervezhető működése veszélybe került, ezért javaslatot küldtünk a Belügyminisztériumnak.

Bár a villamosenergia és a földgáz árának jelentős mértékű emelkedése miatt kiegészítő támogatást kapnak az állami feladatot ellátó szociális és gyermekvédelmi civil fenntartású intézmények, nem minden szolgáltatás részesül belőle.

A nappali intézményi ellátást, foglalkoztatást, illetve támogató szolgáltatást működtető szolgáltatások nem kapnak rezsiár-kompenzációt. A kimaradt szolgáltatások fontos szerepet vállalnak az autista személyek önálló életvitelének támogatásában, az ezekhez a szolgáltatásokhoz szükséges, jogszabályban meghatározott helyiségek rezsiköltségeit azonban nem támogatja az állam.Az észrevételeinket és javaslatainkat tartalmazó levelet (KI-964/2023) elküldtük dr. Pintér Sándor belügyminiszternek, Fülöp Attila gondoskodáspolitikáért felelős államtitkárnak és Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkárnak. Csizi Péter szociális ügyekért felelős helyettes államtitkár megkeresésünkre adott tájékoztatásából (BE-2112/2023) az következik, hogy a kormányhatározat módosítását a tárca nem fogja kezdeményezni, ezért szükségesnek gondoljuk tájékoztatni az autizmusban érintett családokat a döntésről, a nappali intézményeket és támogató szolgáltatásokat ért hátrányról.