A Nyolc Pont Projekt záró sajtóközleménye

TÁMOP 5.4.11-12/1-2012-0001 ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY

„Nyolc Pont – Az autista személyek ellátórendszerének országos szintű, komplex szakmai innovációja szakmai tanácsadó hálózat és koordinációs központ kialakításával” című kiemelt projekt

 

Az autizmus egy veleszületett fejlődési zavar, mely az érintett emberek teljes életútját végigkíséri, feltehetően az emberi történelem során mindig is létezett, de csak a múlt század közepe táján írták le, mint önálló kórképet. A 60-as években még 2-5 tíz ezrelékre becsülték gyakoriságát, azonban a diagnosztikus módszerek finomodása, az autizmus-tudatosság nagyarányú növekedése, és a diagnosztikai kategória szélesítése következtében mára már 1% feletti gyakoriságról beszélünk, azaz Magyarországon több mint 100.000 ember él autizmussal, a családtagokat is tekintve közel félmilliós populációt érint a fogyatékosság.

A kiemelt projekt az autizmussal élő emberek életminőségének javítását hivatott szolgálni és nyolc részcélhoz kapcsolódó komplex szakmai tevékenységből épül fel. A szakemberképzés, az autista emberek és családok közvetlen támogatása, az intézményi gyakorlatfejlesztés és önértékelési szempontrendszer, valamint az országos lefedettséget biztosító tanácsadó hálózat kialakítása, csakúgy, mint a novembertől működő elektronikus információs rendszer és koordinációs iroda, a projektben megvalósult fejlesztések egymást kiegészítő elemei.

A projekt egyedülállónak mondható hazai és európai szinten is, tekintve, hogy korábban sem Magyarországon, sem az Európai Unió területén másutt ilyen volumenű szakmai beruházás nem történt a szakterületen. A projekt megvalósítási időszaka 2013. február 1 – 2015. október 31. volt, közel 800 M Ft-os (773 676 820 Ft) támogatási összeg szolgálta a megvalósítást, a projektgazda a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft volt. A megvalósításba közel 300 fő került bevonásra, közöttük számos autista személy, illetve autista gyermeket nevelő szülő.

A 33 hónap során 19 szakmai képzés került a köznevelés, az egészségügy és a szociális ágazat továbbképzési rendszereiben akkreditációra, a szakterület egyik legnagyobb hiányossága, az égető szakemberhiány ellensúlyozására. Az újonnan akkreditált képzéseken több mint 700 fő vett részt, és jutott tanúsítványhoz. A projekt egyik vívmánya, hogy az egészségügyi és szociális rendszerben akkreditált képzések, és a magas színvonalú szakmai információátadások segítségével nagyobb számban sikerült bevonni mind az egészségügy, mind a szociális ellátás szakembereit a köznevelésben dolgozók mellett. Több mint 500 szülő részesült hagyományos és távoktatási keretek között kompetenciafejlesztésben azzal a céllal, hogy autista gyermekeik szükségleteinek jobb megértése és a családi környezetben alkalmazható módszertanok megismerése által váljanak sajátos nevelési igényű gyermekeik képzett, és autizmusból fakadó nehézségekkel megküzdeni képes szülőkké. Különféle keretek között szervezett nem akkreditált tudásátadásban, módszertani felkészítésekben részesült további 1000, a közvetlen ellátások területén dolgozó szakember: számukra felmérő és fejlesztő taneszközöket adaptált a projekt, melyek hosszú-távú kölcsönzését szakmai felkészítésen való részvételhez rendelte. Három, nemzetközi előadókkal szervezett szakmai konferencia került megrendezésre, 3-500 fős látogatottsággal, ezek között volt a 2013 szeptemberében Budapesten megrendezett 10. Autism Europe Kongresszus kísérőrendezvénye, az úgynevezett „Nulladik napi konferencia”, a belga szaktekintély Peter Vermeulen háromnapos előadás-sorozata 2014 októberében, és a 2015 augusztusában lezajlott közel négyszáz fős záró-konferencia. A záró-konferencia egyedülálló szakmai tartalmat is kínált az érdeklődőknek: plenáris előadói érintettként vallottak az autizmusról, Mitzi Waltz (Hollandia) – akinek könyvét a projekt magyar nyelvre fordítva a konferencia napjára jelentette meg – autista gyermeket nevel, Ari Ne’eman (USA) pedig az Amerikai Egyesült Államok legjelentősebb autista önérvényesítő csoportjának vezetője. A szekcióüléseken a projekt számolt be az elvégzett feladatokról: az ülések a jó gyakorlatok, a családtámogatás, az autistákat támogató informatikai fejlesztések, és a projekteredmények fenntartása témák köré szerveződtek, illetve az „Autiérdek” hazai önérvényesítő csoport is bemutatkozott. 2015 októberében nagy érdeklődésre számot tartó, 100 fős nemzetközi diagnosztikai konferencia zárta a rendezvények sorát. A kiemelt projektben 37 szakmai ellátó intézményben történt fél-egyéves időszakon át akciókutatással és szupervízióval támogatott intézményi gyakorlatfejlesztés. A intézmények mind ellátási terület tekintetében, mind regionálisan egyenletes eloszlásban kerültek kiválasztása, ezzel is biztosítva a minőségi autizmus-ellátás egyenletes hozzáférhetőségét országos szinten. A támogatott intézményekben a projekt által 220 órás akkreditált képzés keretében felkészített autizmus-tanácsadók, akciókutatók és autizmus-szakértők hármas együttműködésével került bevezetésre és tesztelésre a projektben kidolgozott specifikus követelményrendszer. A fejlesztések támogatására 2500 oldalnyi szakmai és módszertani anyag került magyar nyelvre fordításra és a hazai viszonyokra adaptálásra, elkészült és az érintett családok és szakemberek kezébe került 5 nyomdai kiadású könyv és taneszköz, összesen 2600 példányban. 60 család, több mint 200 fő számára biztosított a projekt ingyenes, stressz-mentes, autizmus-barát szabadidős programot a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton, ennek módszertani útmutatója és segédeszközei is hozzáférhetők az érdeklődők számára. A projekt végére kialakult a szolgáltatástípusok széles körére alkalmazott önértékelési szempontrendszer, melyet a szolgáltatásnyújtók használhatnak autizmus-specifikus tevékenységük értékelésére. A későbbiekben ehhez hozzárendelhető egy olyan intézményi akkreditációs rendszer, mely az autizmus-specifikus szolgáltatásokat nyújtó intézmények minőségbiztosítási rendszerébe ágyazottan a szolgáltatásokat igénybevevő autista emberek és családtagjaik számára tájékoztat a szolgáltatás szakmai minőségéről.

A kiemelt projekt alapeszméje a hazánk által az elsők között ratifikált – Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, mely a témában a legnagyobb jelentőségű nemzetközi dokumentum. Az Egyezmény paradigmaváltást jelentett mind a hazai, mind a nemzetközi fogyatékosságügy területén: a korábbi évtizedekre jellemző atyáskodó, paternalista szemléletmód helyett az emberi jogi megközelítést állította középpontba. Ennek lényege, hogy a fogyatékos emberek nem jótékonykodás alanyai, hanem jogok birtokosai, akiket elsősorban nem segélyekkel és kedvezményekkel, hanem az önrendelkezés, az önálló életvitel, valamint a munkához és a szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés megteremtésével kell támogatni. Ennek jegyében, a „semmit rólunk nélkülünk” elv érvényesítésével indult a projekt nemzetközi szinten is újszerűnek számító kezdeményezése, az „Autiérdek” csoport. Egy tucat autista fiatal dolgozott a projekt támogatásával és az autista emberek által kezdeményezett önérvényesítő csoport munkájában. Ugyancsak az ENSz-egyezmény szellemében került kiválasztásra az a számos szakmai megvalósító, projektmunkatárs, akik érintettként vettek részt a munkában.

A projekt-események közel három éve követhetők a közösségi médiában a projekt Facebook oldalán (https://www.facebook.com/autizmusiroda/ ), ahol az információközlésen túl kétirányú kommunikáció is zajlik a célközönség és a projektszervezet között.
A projekt eredményeinek fenntartását az Autizmus Koordinációs Iroda (AKI) fogja végezni az FSZK keretein belül, a projekteredményeket disszemináló honlap, a www.autizmusiroda.hu november óta elérhető.