A népszámlálás története

2022-ben újra népszámlálás lesz Magyarországon. Október 1-től tudjuk kitölteni a kérdőíveket, amelyek pontos képet adnak hazánk lakosságáról. A népszámlálás nem újkeletű dolog, története több ezer évre nyúlik vissza. A történelem során minden fejlett állam igyekezett a működéséhez szükséges információkat összegyűjteni. A hadviseléshez, a teherviseléshez szükséges adatok mellett a gazdaság állapotáról és a társadalom jellemzőiről is gyűjtöttek adatokat.

Ókor

Gazdasági és katonai erő felmérése, ingó és ingatlan vagyon összeírása, rabszolgák számának megállapítása

Népszámlálás jellegű felméréseket Kínában már Kr.e. 2238-ban is tartottak, ahol a hadra fogható felnőtt férfiak pillanatnyi számát mérték fel. De hasonló összeírások zajlottak Egyiptomban, Indiában és a görög városállamokban is.

Középkor

Tűzhelyek, lakhelyek, adózási egységek összeírása, népesség számbavétele

A Római Birodalom bukása után hosszú időre megszakadtak a népszámlálás jellegű adatfelvételek. A középkor első évszázadaiból nincsenek szervezett népszámlálásról források, a népesség száma a különböző földesúri összeírásokból becsülhető. 

A 14. század végén egyes olasz városállamokban, majd később a német fejedelemségekben került sor újra a népesség összeírására. 

Újkor

Statisztikai célból: népesség nagysága, demográfiai jellemzők, egészségi állapot, iskolázottság, foglalkoztatottság, nemzetiségi és vallási összetétel, élet- és lakáskörülmények

A világon az első statisztikai céllal szervezett népszámlálást 1665-ben Kanada területén, Québecben, Európában pedig 1749-ben, az akkor svéd fennhatóság alatt álló Finnországban hajtották végre. Mindkét adatfelvétel megfelelt a modern népszámlálások feltételeinek: egy időpontra vonatkozó és egyidejűleg végrehajtott, teljes körű összeírás volt, azaz az adott terület minden egyes személyére kiterjedt. Európában a népesség számbavétele a 19. század elejétől vált többé-kevésbé rendszeressé.

Magyarország

Magyarországon az első hivatalos statisztikai szolgálat 1848-ban alakult, de csak alig egy évig működött. A mai KSH jogelődje 1867-ben, a Földmívelés-, Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium kötelékében kialakított statisztikai szakosztály létrehozásával jött létre. Az új szervezet egyik első feladata volt az 1869. évi első magyarországi népszámlálás volt.
A népszámlálások történetéről itt és itt olvashattok bővebben.