A Miniszterelnökség pályázati felhívása fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára

A Miniszterelnökség pályázatot ír ki fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára.

 

A Miniszterelnökség a fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjprogramjának létrehozásáról szóló 555/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. § (1) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet fogyatékos felsőoktatási hallgatók közigazgatási ösztöndíjára (a továbbiakban: FKÖ Program) a közigazgatás iránt elhivatott, valamely felsőoktatási intézménnyel aktív hallgatói jogviszonyban álló fogyatékos hallgatók részére.

 

A Program célja a szakmailag elhivatott, a nemzeti közigazgatás iránt elkötelezett hallgatók ösztöndíj támogatással megvalósuló szakirányú munkatapasztalat szerzésének biztosítása. A felvételt nyert ösztöndíjas számára a tapasztalatszerzés helyét a Miniszterelnökség ajánlja fel az ösztöndíjas tanulmányainak és érdeklődési körének figyelembevételével, a kiválasztási folyamat eredményének és a befogadó intézmények (minisztériumok) igényeinek megfelelően. A hallgatók szakmai fejlődését a teljes időtartam alatt a befogadó intézményeknél dolgozó, felkészített mentorok segítik.

 

A Program időtartama: 3 hónap, heti 20 órás munkarendben.

A Program várható időtartama: 2016. szeptember 20. – 2016. december 20.

 

Pályázati feltételek:

a) magyar állampolgárság;

b) felsőfokú tanulmányokkal összefüggésben legalább 4 lezárt félév;

c) aktív hallgatói jogviszony egy felsőoktatási intézménnyel;

d) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet] 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásához.

 

A részvétellel kapcsolatos további feltételek:

a) az ösztöndíjas az ösztöndíjas szerződés időtartama alatt más ösztöndíjas jogviszonyban, munkaviszonyban, állami vezetői szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati, igazságügyi alkalmazotti szolgálati, ügyészi szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban nem áll;

b) az ösztöndíjas vállalja a Miniszterelnökség által lefolytatott kiválasztási eljárásban való részvételt;

c) az ösztöndíjas megjelöli a Rendelet 6. §-a szerinti befogadó intézményt (minisztériumot), ahol munkatapasztalatot kíván szerezni;

d) az ösztöndíjas jogviszony további feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 47. §-a, a Rendelet, valamint a Program Működési Szabályzata szabályozza.

 

Az ösztöndíj összege: havonta 50 000 Ft adómentes jövedelem három hónapon keresztül.

 

A pályázat benyújtásának módja:

Pályázat benyújtása az http://osztondijjelentkezes.kormany.hu/ weboldalon keresztül történik.

 

A pályázat benyújtásához az alábbi dokumentumok feltöltése szükséges:

a) magyar nyelvű fényképes szakmai önéletrajz (formátum: .doc, .docx, .pdf);

b) legalább 4 lezárt félévet igazoló dokumentum (elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott), igazolás vagy tanulmányi osztály által hitelesített indexmásolat (formátum: .doc, .docx, .pdf);

c) aktív hallgatói jogviszony fennállását bizonyító igazolás vagy elektronikus tanulmányi rendszerből kinyomtatott dokumentum; amennyiben a jelentkező a pályázati határidő lejártáig nem tudja beszerezni, akkor nyilatkozat szükséges arról, hogy sikeres pályázat esetén legkésőbb az FKÖ Program indulásáig benyújtja azt (formátum: .doc, .docx, .pdf);

d) a 87/2015. (IV. 9.) Korm. rendelet 63. §-ában meghatározott szakvélemény a fogyatékosság igazolásáról (formátum: .doc, .docx, .pdf).

 

 

Pályázati időszak: 2016. augusztus 5. – 2016. augusztus 21.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi szűrését a Miniszterelnökség Kormányhivatali Képzési Osztálya végzi, melynek során a pályázók egy speciális, a fogyatékos hallgatókra kialakított kiválasztási eljáráson vesznek részt. Ez várhatóan 2016. augusztus 22. és 2016. augusztus 29. között zajlik majd.

Ezt követően az FKÖ Rendeletben meghatározott Operatív Testület a Miniszterelnökség tájékoztatása alapján, a kiválasztási eljárás során megfelelt hallgatók esetében javaslatot tesz a nyertes pályázók körére, amelynek alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter dönt az ösztöndíjak odaítéléséről.

 

Kapcsolat és további információ:

Az fko@me.gov.hu elektronikus levelezési címen keresztül.

 

A pályázati kiírás word dokumentumban letölthető INNEN.