A KORONAVÍRUS JÁRVÁNNYAL KAPCSOLATOS LEGFONTOSABB AKTUÁLIS TUDNIVALÓK

Újra maszkot kell viselni a tömegközlekedésben, de az autista személyek továbbra is mentesülnek a kötelezettség alól!

2021. november 1-jétől a Kormány újabb járványügyi intézkedést vezetett be: a tömegközlekedés során kötelezővé tette a maszkviselést.

Az autizmus spektrumzavarral élő személy továbbra is mentesülhet a maszk viselése alól a Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete értelmében. Az autizmus spektrumzavar tényét igazolni kell! Az igazolás javasolt módja, hogy az „autizmus spektrumzavarral élő személy a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított tagsági igazolvánnyal rendelkezzen. Az AOSZ kártya a BNO kódban feltüntetett elnevezéstől függetlenül egyértelművé teszi az autizmus fennállásának tényét autizmusban nem jártas személyek számára is, már jól ismert a szolgáltatásokban és nem tartalmaz egyéb szenzitív adatokat, információkat (mint pl. a diagnózis tényét igazoló okirat).

AOSZ KÁRTYA IGÉNYLÉS

Az AOSZ kártya minden autizmus spektrumzavarban érintett gyermek és felnőtt számára igényelhető, igénylése rugalmas, melyről ITT olvashattok.

A rendelet weboldalunk alján teljes terjedelmében olvasható.

MASZK rendelés

Felhívjuk a figyelmet azonban arra, hogy az autista személy érdeke a maszk helyes viselése. Az Autisták Országos Szövetsége felirattal ellátott maszk segíthet abban, hogy a környezetünk toleránsabb legyen autizmusban érintett családtagunkkal és kísérőjével, ha a maszk viselése nem megy az előírt módon. Logós maszk rendelésére az Autisták Országos Szövetségétől továbbra is lehetőség van.

TÁMOGATÓ SEGÍTSÉGEK, AJÁNLÁSOK

A https://aosz.hu/koronavirus/ oldalunkon továbbra is elérhetőek a koronavírus járvány idején segítséget nyújtó, autista személyeket támogató letölthető tartalmak. A weboldalon egyaránt megtalálhatóak az autista személyt, a családot és a szolgáltatásokat segítő tartalmak is:

  • Vizuális segítségek autista személyeknek a megbetegedés megelőzése érdekében, esetleges megbetegedés, vizsgálatok, higiéniai szabályok, kórházi, köztéri szabályok megértéséhez és betartásához.
  • A támogató tartalmak alkalmazásához segítséget nyújtó leírások.
  • Kórházi Kiskönyv, hogy fertőzés esetén minden fontos információ rendelkezésre álljon az autista személyről.
  • Ajánlások a szolgáltatások számára, hogy hogyan járjanak el, mit tehetnek a korlátozások és a járvány idején az egészségügyi és szociális szolgáltatásokban, vagy hogyan járjanak el egy intézkedés betartatása során, ha autizmusban érintett személlyel találkoznak.
  • javaslatok a digitális oktatáshoz.

BÓDÍTÁSBAN TÖRTÉNŐ OLTÁS

Az Autisták Országos Szövetsége (egy érintett édesapa érdekvédelmi kezdeményezése folytatásaként megkereste Magyarország Kormányát, aki megteremtette annak lehetőségét, hogy minden megyeszékhelyen egy kijelölt kórházban az autizmus spektrum zavarban érintett személyek megfelelő szakmai protokoll mellett, esetleg bódításban, biztonságos intézményi háttérrel megkaphassák a számukra és környezetükre biztonságot jelentő védőoltást. A bódításban történő védőoltás lehetőségét biztosító kórházak listája letölthető. Szövetségünk azonban további érdekvédelmi lépést tett annak érdekében, hogy a családok pontos információt kapjanak arról, hogy a bódításban történő oltásnak pontosan mi a menete? Ennek a protokollja kidolgozás alatt áll, ezért ezzel kapcsolatban kérjük a türelmüket, várhatóan néhány nap múlva hírlevélben tájékoztatjuk az érdeklődőket.

Bízunk abban, hogy az egészségét minden család meg tudja őrizni, amihez az Autisták Országos Szövetsége igyekszik minden segítséget megadni.

Hatályos rendelet a maszkviselés 2021. november 1-jétől érvényes szabályairól

A Kormány 597/2021. (X. 28.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. alcíme a következő 2. §-sal egészül ki:

„2. § (1) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével mindenki köteles

a) a tömegközlekedési eszközön utasként, illetve – a (3) bekezdés szerinti kivétellel – a tömegközlekedési eszközön történő munkavégzés során,

b) a pályaudvarok, az állomások, illetve a megállóhelyek utasforgalom számára megnyitott részein, valamint a személyforgalom lebonyolítására és kiszolgálására szolgáló azon munkahelyein, ahol az utasok és a dolgozók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

(2) Értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal, illetve autizmus spektrumzavarral élő személy

a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított

aa) tagsági igazolvánnyal,

ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását igazoló dokumentummal,

b) orvosi igazolással igazolhatja állapotát.

(3) Nem köteles a tömegközlekedési eszköz vezetője maszkot viselni a tömegközlekedési eszköz zárt kialakítású vezetőfülkéjében történő munkavégzés során.

(4) Az (1) bekezdés esetében az üzemeltető köteles gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy a helyiségben, illetve a területen tartózkodók a maszkot az (1) bekezdésben meghatározott módon viseljék, ennek érdekében a szolgáltatás, illetve az üzemeltetett intézmény működésére, igénybevételére vonatkozó szabályozásban az igénybevétel rendjének megsértése esetén egyebekben alkalmazható intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja.

(5) Tömegközlekedési eszközön maszk nélkül utazó vagy a maszkot nem az (1) bekezdésben meghatározott módon viselő személyekkel szemben az üzemeltető a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szabályozásában köteles megteremteni a jogszerű magatartás követésének ösztönzésére irányuló további, az üzemeltető szabályozási körébe tartozó feltételeket is, legalább a viteldíjon felüli többletdíj (pótdíj) megfizetési kötelezettség előírásával.

(6) Azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli az (1) bekezdésben meghatározott módon a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője vagy az üzemeltető más alkalmazottja köteles

a) az utazásból kizárni,

b) a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 177/A. § (1) bekezdésébe ütköző közérdekű üzem működésének megzavarása szabálysértés elkövetésének gyanúja miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és

c) gondoskodni e személynek a tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

(7) Azt a személyt, aki a maszkot az (1) bekezdés b) pontja esetében az üzemeltető felszólítására sem viseli az (1) bekezdésében meghatározott módon, az üzemeltető köteles a látogatásból kizárni, és gondoskodni arról, hogy e személy a helyiséget, illetve a területet elhagyja.”

2. § Az R.

a) 22. § (2) bekezdésében az „alapján a 6. §” szövegrész helyébe az „alapján a 2. § (4)–(7) bekezdése,

a 6. §” szöveg,

b) 23. § (1) bekezdés a) pontjában az „a 6/B. §” szövegrész helyébe az „a 2. § (1) bekezdése, a 6/B. §” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök