A Kormány döntött! 2020. november 20-tól nem kötelezi az autizmus spektrum zavarral élő személyeket a maszk viselésére.

7 hónapon át tartó levelezés, egyeztetés és az EMMI Szociális Ügyekért Felelős Államtitkárságával való együttműködés eredményeként a mai napon megjelent a Kormány 510/2020. (XI.19.) Korm. rendelete, melynek pontos szövege a hír alatt olvasható.

Az Autisták Országos Szövetsége köszöni a szülőtársaknak és tagszervezeteinek az érdekvédelmi folyamatban való együttműködését, ezt az eredményt közösen értük el!

Autizmusban érintett társainkat, családjaikat és a velük dolgozó szakembereket arra kérjük, hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy autista gyermekeink, társaink megtanulják, megszokják a maszk viselését, tegyünk meg mindent, hogy megóvjuk őket és a környezetüket a koronavírus fertőzéstől. Az Autisták Országos Szövetsége azon dolgozik, hogy újabb támogatást nyújtson ehhez a családoknak.

Kővári Edit elnök

A Kormány 510/2020. (XI. 19.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmela katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az autizmus spektrumzavarral élő személy

a) a fogyatékosságügyi országos érdekvédelmi szervezet által kiállított

aa) tagsági igazolvánnyal,

ab) a maszkviselésre vonatkozó szabályok alóli mentesség érvényesítéséhez kiállított, fogyatékos állapot fennállását

igazoló dokumentummal,

b) orvosi igazolással

igazolhatja állapotát.”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdésében a „hatodik életévét be nem töltött kiskorú kivételével” szövegrész helyébe a „hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az autizmus spektrumzavarral élő személy kivételével” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök