Információk “Andrew Powell: A harag megértése” című könyvről:

(Az eredeti könyv: Autism: understanding and managing anger. Andrew Powell, NAS)
Kiadja a Geobook Hungary Kiadó.
 
Ez a könyv az autizmus-spektrumon élő gyerekek szüleit és gondozóit célozza meg. Sok, autizmusban érintett családban fordulnak elő dühkitörések és „cirkuszok”. Elemzi a harag lehetséges okait, és praktikus tanácsokat ad abban, hogyan segíthetik a gyerekeket a „kiakadások” átvészelésében, az érzéseik irányításában.
Bevezeti a haragkezelés alacsony feszültségszintű módszerét, majd gyakorlati útmutatót ad az alkalmazásra.
A tartalomjegyzék címszavai:
  • Bevezetés
  • A harag megelőzése és csökkentése
  • A kiakadások átvészelése
  • Segíts a gyereknek az érzéseit irányítani
  • Segítségkérés
Ez utóbbi fejezet röviden ismerteti a hazai támogatói szolgáltatások rendszerét, választ ad a „kihez forduljak” kérdésére.
Az ajánló letölthető pdf formátumban.
 
A könyv utolsó oldalain található segítő információkhoz ezen a weboldalon gyűjtöttük össze a hivatkozásokat, amikre kattintva a hivatalok és intézmények aktuális elérhetőségei megtalálhatók.
 

Milyen intézményekkel, hivatalokkal, szakemberekkel találkozhatsz?

Hol kérhetsz segítséget?

 

Egészségügy:

Ha autizmusra gyanakszol, keresd fel a házi orvost, aki a szakorvosi vizsgálatok elvégzése érdekében gyermek- és ifjúságpszichiáterhez ad beutalót.
 
Több magán fenntartású diagnosztizáló hely is működik.
 
Néhány diagnosztizáló hely elérhetősége:

Név

Cím

Telefon, email

Weboldal

 Autizmus Alapítvány
 1089 Budapest, Delej utca 24-26.
  Ambulancia:
 1089 Budapest, Delej utca 21.
 06 (1) 314 2859
 autizmus@autizmus.hu
 06 (1) 334 1123
 ambulancia@autizmus.hu
 www.autizmus.hu
 Budapesti Korai Fejlesztő Központ
 1115 Budapest, Bártfai u. 34/a
 1146 Budapest Csantavér köz 9-11.
 06(1) 363 0270
 titkarsag@koraifejleszto.hu
 www.koraifejleszto.hu
 Semmelweis Egyetem 1. sz. Gyermekklinika 
 Gyermekpszichiátria Osztály
 1083 Budapest, Bókay u. 53. III. em. és
 1083 Budapest, Bókay u. 54. fsz.
 06 (1) 334 3186 / 52785
 www.gyermekklinika.semmelweis.hu
 Vadaskert Alapítvány
 a Gyermekek Lelki Egészségéért
 1021 Budapest, Lipótmezei út 5.
 06 (1) 392 1400
 06 (1) 392 1414
 www.vadaskert.hu
 Magyar Református Egyház
 Bethesda Gyermekkórháza
 1146 Budapest, Bethesda utca 3.
 06 (1) 920 6000
 www.bethesda.hu
 Heim Pál Gyermekkórház
 Gyermek és Serdülő Pszichiátriai Osztály
 1089 Budapest, Delej utca 13-15.
 06 (1) 459 9241
 06 (1) 459 9239
 www.heimpalkorhaz.hu
 
 Még nem iskoláskorú gyermek esetén a védőnőtől is kérhetsz tájékoztatást arról, hogy hogyan állapítható meg vagy zárható ki az autizmus, ha annak gyanúja felmerül.
 
Amennyiben az egészségügyi ellátás kapcsán panaszod volna, úgy a betegjogi képviselő segíthet a probléma megoldásában.
A betegjogi képviselők elérhetőségeit IDE kattintva találod meg.

 

Szociális ellátások, családsegítés:

Amennyiben szociális problémák adódnak úgy keresd fel a lakóhelyed szerint illetékes járási hivatal (fővárosban kerületi hivatal) szociális ügyekkel foglalkozó osztályát, ahol a különböző pénzbeli és természetbeni ellátásokról kaphatsz információkat.
Az alábbi weboldalon először válaszd ki a saját megyéd kormányhivatalát, majd a megnyíló weboldal bal oldalán található menüben megtalálod a járási hivatalok menüpontot. A menüpontból kiválaszthatod az illetékes járási hivatal elérhetőségeit.
http://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek
 
E tárgyban hasznos információkat találsz még az Emberi Erőforrások Minisztériumának ügyfélszolgálati oldalán is, ahonnan lakossági tájékoztató füzeteket tölthetsz le e témában, továbbá az ügyfélszolgálat munkatársainak elérhetőségét is megtalálhatod.
 
Amennyiben családi problémák merülnek fel, úgy a lakóhelyed szerint illetékes család- és gyermekjóléti szolgálata (járásszékhely településen család- és gyermekjóléti központ működik) tud segíteni (hétköznapi elnevezéssel: családsegítő). Itt a gyermeked érdekében igénybe vehető, a családban való nevelését segítő különböző szolgáltatásokról kaphatsz tájékoztatást, illetve igényelheted azokat.
Elérhetőségeket az alábbi weboldalakon találhatsz:
A Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete weboldala ITT található.
A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF) intézménylistájában kiválaszthatod a saját megyédhez tartozó intézményeket, így a Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatokat is. Az SZGYF weboldalának felső menüjében találod az Intézmények menüpontnál.
A Szociális Ágazati Portál nevű weboldalon a bal oldali menüben válaszd az Intézménykereső menüpontot, ott az Ágazatválasztó legördülő menüjében az Ágazatnál a Gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatást válaszd. Kereshetsz megye vagy település szerint is.
Kérhetsz információt a család- és gyermekjóléti szolgálat elérhetőségéről a helyi önkormányzat szociális osztályán is.

 

Gyermekedet megilletik a gyermeki jogok (pl.: jog a családban való nevelkedéshez; a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéshez; esélyegyenlőséghez; fogyatékos gyermek esetén a különleges bánásmódhoz stb.). E jogokról és a megsértésük esetén alkalmazható jogorvoslati lehetőségekről információt kaphatsz a lakóhelyed szerint illetékes gyermekjogi képviselőtől.
A gyermekjogi képviselők elérhetőségeit IDE kattintva találod meg.

 

Oktatás:

Ha az oktatási intézményben (óvoda, iskola) gyermekeddel kapcsolatban problémák merülnek fel, úgy jogodban áll a pedagógiai szakszolgálat szolgáltatásait igénybe venni, melyek az alábbiak:
a) a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás,
b) a szakértői bizottsági tevékenység,
c) a nevelési tanácsadás,
d) a logopédiai ellátás,
e) a továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás,
f) a konduktív pedagógiai ellátás,
g) a gyógytestnevelés,
h) az iskolapszichológiai, óvodapszichológiai ellátás,
i) a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.
 
Ha gyermeked autizmussal él, úgy a sajátos nevelési igényét a pedagógia szakszolgálat szakértői bizottsága jogosult megállapítani, mely esetben a bizottság által kijelölt oktatási intézményben az állapotának megfelelő ellátásra is a bizottság szakvéleményében foglalt szerint jogosult.
A szakértői vizsgálatok elvégzése érdekében a lakóhelyed szerint illetékes pedagógiai szakszolgálatnál kérhetsz tájékoztatást, vagy a gyermekedet ellátó nevelési-oktatási intézményhez fordulhatsz segítségért, de az illetékes gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmény, valamint a gyámhatóság is tud felvilágosítást adni a vizsgálatkérés módjáról.
 
A Fővárosi pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek elérhetőségeit ITT találod.
A Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményeinek elérhetőségét IDE kattintva találod meg.
Az Oktatási Hivatal weboldalának intézménykeresőjét ITT találod.
  
Amennyiben úgy érzed gyermeked oktatáshoz fűződő jogai sérülnek, úgy panasszal fordulhatsz az oktatási jogok miniszteri biztosához.
Az Oktatási Jogok Biztosának Hivatala weboldalán megtalálod az elérhetőségeit. 

 

Hasznos weboldalak, hiteles információs források:
http://emmiugyfelszolgalat.gov.hu/aktualitasok
http://www.efiportal.hu/
https://cst.onyf.hu/hu/
http://szocialisportal.hu/
http://www.egyenlobanasmod.hu/
http://fpsz.hu/szakertoi-tevekenyseg/
https://szgyf.gov.hu/hu/
 
 

Autisták Országos Szövetsége

Az Autisták Országos Szövetségét (AOSZ) szülők alapították 1988-ban Autisták Érdekvédelmi Egyesülete néven. Működésének évtizedei során az AOSZ meghatározó szereplője lett az autizmussal élő emberek és családjaik érdekvédelmének, és országos ernyőszervezetté nőtte ki magát. Fő tevékenységei közé tartozik a szülősegítés, az országos közösség építése és támogatása, érdekvédelem, képzések szervezése, tagszervezeti hálózatok koordinálása, valamint tájékoztató kiadványok és hírlevelek kiadása.
Elérhetőségek:
Weboldal: http://aosz.hu/
Központi email cím: info@esoember.hu
 
Az AOSZ főbb szolgáltatásai: