A Budapesti Korai Fejlesztő Központ képzései 2016-17-es tanév

A Budapesti Korai Fejlesztő Központ a 2016-17-es tanév során az alábbi képzéseket tartja:

 

Családközpontú kora gyermekkori intervenció

A családközpontú kora gyermekkori intervenció szemléleti kereteinek és korszerű ismereteinek elsajátításával, a tanfolyam elvégzése után a résztvevők váljanak képessé arra, hogy saját szakterületükön kompetens módon nyújtsanak komplex, többirányú gyógypedagógiai/pedagógiai illetve terápiás segítséget a hozzájuk forduló eltérő fejlődésű és/vagy viselkedésű gyermeket nevelő családok számára, a fejlesztés, gondozás, tanácsadás keretein belül.
Váljanak kellően tájékozottá a kora gyermekkori intervenció és annak határterületeit érintő aktuális szakirodalom terén. Az új elméleti és gyakorlati ismeretek, módszerek segítségével legyenek képesek kapcsolódni egy olyan interdiszciplináris team munkájához, melyben végzettségüknek megfelelően részt tudnak venni a korai segítségnyújtást igénylő gyermekek felismerésében, megfigyelésében, fejlesztésében, gondozásában és a szülőknek szóló tanácsadásban.
Szakmai felelős: Tar Judit, gyógypedagógus, pszichológus
Felnőttképzési programakkreditációs lajstromszám: PLB-2233
Nemzeti Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 100 004/276/2011
Tervezett időpontok: 2016 október 4-7. (első oktatási hét) és október 18-21. (második oktatási hét) Jelentkezési határidő 2016 szeptember 19-ig Lehoczki Gézánál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu
Képzés díja: 80,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (518.00 KB)

 

Autizmus-specifikus komplex korai intervenció -elméleti és gyakorlati alapismeretek

Célunk, hogy olyan alapszintű elméleti és gyakorlati képzést nyújtsunk autizmussal élő gyermekeket ellátó pedagógusok számára, melyek birtokában növekszik e szakterülettel kapcsolatos kompetenciájuk, elfogadják és ismerik az autizmussal élő gyermek eltérő, speciális szükségleteit, és képesek lesznek nevelő-fejlesztő munkájukat ennek megfelelően, és egyénre szabott módon adaptálni. A továbbképzéssel várhatóan tovább bővíthető a szakszerű segítséget nyújtó, befogadó pedagógiai intézmények száma, ezzel növelve az autizmussal élő gyerekek esélyét arra, hogy – folyamatos és sérülés-specifikus ellátást kapva – egyenlő eséllyel vehessenek részt a közoktatásban, képességeiket kibontakoztathassák és mind a gyermekek, mind pedig családjaik életminősége javuljon.
Szakmai felelős: Dr. Simó Judit, gyermekgyógyász, gyermekpszichiáter szakorvos
Felnőttképzési programakkreditációs lajstromszám: PLB-2235
Nemzeti Erőforrás Minisztérium engedélyszáma: 100 004/280/2011
Tervezett időpontok: 2016 október 25-28. (első oktatási hét) és november 8-11. (második oktatási hét). Jelentkezési határidő 2016. október 10-ig Lehoczki Gézánál, Tel: (06-1) 363-02-70, email: oktatas.korai@koraifejleszto.hu 
Képzés díja: 80,000 Ft/fő
Jelentkezési lap (515.50 KB)