2015. a számok tükrében – elkészült az AOSZ éves beszámolója

Sikeres évet tudhat maga mögött az AOSZ, ezt jelzik azok a mutatók is, amelyek az elmúlt esztendő tevékenységét és eredményeit mutatják be, éves beszámolójában.
Bővültek a szolgáltatások és az igénybe vehető szolgáltatási területek, ennek köszönhetően egyre többen élnek az AOSZ kártya nyújtotta lehetőségekkel. Tavaly a Tropicarium-Óceanárium Kft.-vel, a Geobook Hungary Kiadói és Kereskedelmi Kft-vel, a MiD-Comp Kft.-vel, valamint a KoroKan Nemzetközi Oktatási Központ Kft.-vel bővült a kedvezményt adó helyek köre. Az új partnerek felkutatásához az AOSZ a vidéki hálózatok tagszervezeteivel on-line módon, a közösségi portálokon kért javaslatokat. Ezek alapján 142 további potenciális partnert keresett meg az AOSZ meg együttműködési ajánlattal.

Továbbra is nagy népszerűségnek örvend az érdekvédelmi részfeladatot ellátó InfoCentrum, illetve a Jogi segítségnyújtás. A szolgáltatás keretében összesen 817 megkeresés érkezett a tavalyi év folyamán. A minél hatékonyabb segítségnyújtás érdekében, ezért 2015-ben az AOSZ kidolgozta az InfoCentrum regisztrációs válaszadási protokollját.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a tagdíjfizetési hajlandóság alacsony volt az AOSZ-nál, 2015-ben mindössze 365 fő fizetett tagdíjat, holott közel 3500 egyéni tagot és 83 tagszervezetet érint. Többek között ez is indokolttá és időszerűvé tette az új szervezeti stratégia kialakítását, amelyhez a 2016. évre vonatkozóan már igazodott a szervezet szakmai és pénzügyi terve is. Ezeket az AOSZ a 2016. február 6-án megtartott közgyűlésen fogadta el, majd juttatta el az EMMI részére.

Jelentős szervezeti változás várható tehát az elkövetkező évben, kiépülhet a vidéki hálózat a „Vidéki tagszervezetek országos hálózatosodását segítő modell értékű szervezet- és közösségfejlesztő program az AOSZ-nál” című, Norvég Civil Támogatási Alaphoz (NCTA) benyújtott és nyertesnek ítélt pályázat alapján, 11 tagszervezet bevonásával. A folyamat következő lépése az AOSZ INFO-PONT- ok megvalósítása lesz, országszerte több ponton.
A beszámoló kitér a szakmai érdekvédelmi munka egyes területein végzett tevékenységekre, valamint a nyertes pályázatokra és az alternatív forrásteremtési módok között megemlít több, sikerrel zárult adománygyűjtési programot. Ezek közül kiemelkedő eredményt hozott a NIOK Alapítvány segítségével, az Adjukössze! program keretében Tóth Balázs autista sportoló számára összegyűlt sportoló 380.000 Ft adomány.
Az AOSZ az érintett családok felé rendszeresen beszámol az egyes projektekről, szakmai és érzékenyítő programjairól, valamint a nemzetközi kapcsolatok területén elért találkozókról és rendezvényeiről is, az évente négy alkalommal megjelenő Esőember Magazinban és hírleveleiben – egyebek mellett ezt is tartalmazza a beszámoló, amely ezen a linken érhető el.