# Időpont Tartalma Hatálya Arány
1/2019 (II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 1/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja Páli Sándornét a jegyzőkönyv vezetőjének, 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett Szigeti Lászlónét, és Nagyné Kovács Ilonát a jegyzőkönyv hitelesítőjének.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

19 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

2/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 2/2019.(II.23.) számú 20 igen, 0 nem, 1 tartózkodás mellett meghozott határozatával megválasztja az ASD Munkacsoport Civil Társaságot (nevében eljáró természetes személy Oláh János Olivér), a Flóra Értelmi Fogyatékosokért és Autistákért Alapítványt (nevében eljáró természetes személy Löffler András), és Autista Gyermekekért Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Kövérné Miklós Zsuzsanna) a Szavazatszámláló bizottság tagjának. Az Autista Gyermekekért Egyesületet (nevében eljáró természetes személy Kövérné Miklós Zsuzsanna), a Szavazatszámláló Bizottság vezetőjének.

20 igen,
0 nem,
1 tartózkodás

3/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 3/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával elfogadja a közgyűlés meghirdetett napirendi pontjait.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

4/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 4/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 0 tartózkodás mellett meghozott határozatával az AOSZ alapszabálya értelmében az Autisták Országos Szövetsége tagjai által fizetendő éves tagdíj mértékét 15.000,- Ft –ban határozza meg.

21 igen,
0 nem,
0 tartózkodás

5/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 5/2019.(II.23.) számú 19 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége 2019. évi munkatervét.

19 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

6/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 6/2019.(II.23.) számú 20 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával az Autisták Országos Szövetsége 2019. évi költségvetési tervét.

20 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

7/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 7/2019.(II.23.) számú 21 igen, 0 nem, 2 tartózkodás mellett meghozott határozatával a DATA projekt beszámolóját elfogadta.

21 igen,
0 nem,
2 tartózkodás

8/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 8/2019.(II.23.) számú 22 igen mellett meghozott határozatával AutiSpektrum Egyesület a Veszprém megyei autista gyermekekért tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (alelnök) ellátására kijelölt természetes személyként (név: Brokés Judit, lakóhely: 8200 Veszprém Lóczy L. u. 40/b., anyja neve: Ács Erzsébet) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége alelnökének 2023. február 23. napjáig terjedő időtartamra.

22 igen

9/2019.(II.23.) 2019. 02. 23.

A közgyűlés a 9/2019.(II.23.) számú 10 igen mellett meghozott határozatával Mozaik Közhasznú Egyesület az Autizmussal Élő Emberekért tagot, a jogi személy vezető tisztségviselő nevében a vezető tisztségviselői feladatok (elnökségi tag) ellátására kijelölt természetes személyként (név: Kapitány Imola, lakóhely: 2330 Dunaharaszti, Kölcsey u. 28., anyja neve: Szabó Hedvig Éva) választotta meg az Autisták Országos Szövetsége elnökségi tagjának 2023. február 23. napjáig terjedő időtartamra.

10 igen